Werken met hormoonverstorende stoffen in de zwangerschap: kans op aangeboren afwijking bij het kind?

Als een moeder tijdens de zwangerschap werkt met schadelijke stoffen, kunnen deze invloed hebben op de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder. We deden onderzoek naar de invloed van hormoonverstorende stoffen. Deze stoffen kunnen de normale hormoonhuishouding van het lichaam beïnvloeden. We hebben onderzocht of er een verband is tussen: Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen vroeg in de zwangerschap en aangeboren aandoeningen van de nieren, de urinewegen en de geslachtsorganen

Uitvoering van het onderzoek met databases van Eurocat en Lifelines

Voor het onderzoek maakten we gebruik van de Eurocat database. Hierin vonden we de gegevens van 537 kinderen met een nier- en/of urinewegaandoening en 371 kinderen die geboren waren met een hypospadie. Bij een hypospadie eindigt de plasbuis niet op de top van de penis, maar op een andere plek op de penis. We hebben de gegevens van de kinderen met deze aandoening vergeleken met kinderen zonder een aangeboren aandoening. De gegevens van 5602 kinderen zonder aangeboren aandoening kwamen uit de Lifelines database.

Hoeveel moeders werkten met hormoonverstorende stoffen?

23% van de moeders die een kind kreeg met bovengenoemde  aandoening werkte met één of meerdere hormoonverstorende stoffen. Van de moeders die een kind kregen zonder een aangeboren aandoening was de blootstelling 20%.

Conclusie van het onderzoek

In dit onderzoek vonden we:

  • Dat er mogelijk een verband is tussen blootstelling aan specifieke hormoonverstorende stoffen en aandoeningen van de urinewegen of combinaties van nier- en urinewegaandoeningen
  • Dat vrouwen die werken op een boerderij of kwekerij, of een baan hebben als schoonmaker, kapper of schoonheidsspecialist aan deze specifieke hormoonverstorende stoffen blootgesteld kunnen zijn
  • Geen verband tussen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en hypospadie

Aanbeveling

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen zich goed laten informeren over de mogelijk schadelijke stoffen waarmee zij in aanraking kunnen komen tijdens hun werk.

Spinder N, Bergman JEH, van Tongeren M, Boezen HM, Kromhout H, de Walle HEK
Maternal occupational exposure to endocrine-disrupting chemicals and urogenital anomalies in the offspring

Hum Rep 2021 Nov 6, online ahead of print