Stand van zaken COVID-19 onderzoek Eurocat NL

Bij Eurocat Noord-Nederland zijn op dit moment 93 kinderen met een aangeboren Molecuul COVID-19
afwijking geregistreerd, waarvan de moeder tijdens of vlak voor de zwangerschap corona had. De meeste moeders kregen corona in 2022, dit valt samen met de golf aan besmettingen in Noord-Nederland.
Er waren 23 moeders die in de eerste drie maanden (het eerste trimester) van de zwangerschap een corona-infectie hadden. Het eerste trimester is de periode van de zwangerschap waarin de meeste aangeboren afwijkingen ontstaan. De andere moeders hadden corona in de drie maanden vóór de zwangerschap of in het tweede of derde trimester van de zwangerschap.

Welke aangeboren afwijkingen

Net als in de vorige update (juni 2023) zien we dat de kinderen verschillende aangeboren afwijkingen hebben. Nog steeds zien we vooral afwijkingen van het hart, de urinewegen en erfelijke afwijkingen. Bij de erfelijke afwijkingen denken we dat de corona-infectie hier geen invloed op heeft gehad. Hart- en urinewegafwijkingen zijn veelvoorkomend en daarom vinden we dit niet opvallend. Verder zien we ook vrij veel kinderen met aangeboren afwijkingen van de ledematen en een lip-, kaak- of gehemeltespleet. Al met al vinden we het patroon van de aangeboren afwijkingen niet afwijkend en dat is geruststellend. Ook uit ander onderzoek blijkt dat er geen duidelijk verhoogde kans is op aangeboren afwijkingen na een corona-infectie of -vaccinatie.

Vervolg van het COVID-19 onderzoek vanuit Eurocat

Op het congres van het EUROCAT netwerk eind juni in Italië gaf de klinisch geneticus van Eurocat NL, Jorieke van Kammen-Bergman, een overzicht van de afwijkingen die tot nu toe zijn vastgelegd in de centrale EUROCAT database bij kinderen van wie de moeder corona had tijdens de zwangerschap. Het patroon van aangeboren afwijkingen in de centrale EUROCAT database was niet verontrustend. Van die 153 kinderen (geboren in 2020 en 2021) hadden 30 een erfelijke afwijking. Negentien kinderen kwamen uit de Eurocat Noord-Nederland registratie.

COVICAT

Helaas blijken de gegevens van andere EUROCAT registraties over corona-infecties helemaal niet compleet. Dit bemoeilijkt het onderzoek. Er zal wel per EUROCAT registratie worden gekeken naar de aantallen en soorten aangeboren afwijkingen ten opzichte van de corona-infectiegolven en vaccinatierondes in de betreffende regio’s. Dit onderzoek is kortgeleden van start gegaan onder de naam COVICAT.

We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Kijk voor nieuws en adviezen over zwangerschap en corona op: Zwanger en corona | Thuisarts.nl