Update van het corona-onderzoek van EUROCAT NL – juni 2023

Stand van zaken COVID-19 onderzoek Eurocat NL

MolecuulBij Eurocat Noord-Nederland zijn op dit moment 68 kinderen met een aangeboren afwijking geregistreerd, waarvan de moeder tijdens of vlak voor de zwangerschap corona had. De meeste moeders kregen corona in 2022, dit valt samen met de golf aan besmettingen in Noord-Nederland. Tot nu toe werd bij alle moeders in dit onderzoek een telefonische vragenlijst afgenomen. Dit gaf een goed beeld van de klachten.

Omdat de aantallen nu toenemen, hebben we besloten om de moeders niet meer allemaal te bellen. We doen dit alleen als er we niet zeker weten wanneer de corona infectie precies was. De timing is erg belangrijk omdat aangeboren afwijkingen vaak ontstaan in het eerste trimester (de eerste drie maanden) van de zwangerschap.

Welke aangeboren afwijkingen

Net als in de vorige update (voorjaar 2023) zien we dat de kinderen verschillende aangeboren afwijkingen hebben. Nog steeds zien we vooral afwijkingen van het hart, de urinewegen en erfelijke afwijkingen. Bij de erfelijke afwijkingen denken we dat de corona-infectie hier geen invloed op heeft gehad. Hart- en urinewegafwijkingen zijn veel voorkomend en daarom vinden we dit niet opvallend. Verder zien we ook vrij veel kinderen met aangeboren afwijkingen van de ledematen en een lip-, kaak- of gehemeltespleet. Al met al vinden we het patroon van de aangeboren afwijkingen niet afwijkend en dat is geruststellend. Ook uit ander onderzoek blijkt dat er geen duidelijk verhoogde kans is op aangeboren afwijkingen na een coronainfectie of vaccinatie.

Vervolg van het COVID-19 onderzoek vanuit Eurocat

Op het congres van het EUROCAT netwerk eind juni in Italië zal worden nagedacht over verder onderzoek naar COVID-19 vanuit alle EUROCAT registraties. Ook zal de klinisch geneticus van Eurocat NL, Jorieke van Kammen-Bergman, een overzicht gegeven van de afwijkingen die tot nu toe zijn vastgelegd in de centrale EUROCAT database bij kinderen van wie de moeder corona had tijdens de zwangerschap. Het gaat hierbij om kinderen die zijn geboren in 2020 en 2021 (in 2024 zal geboortejaar 2022 worden toegevoegd).

We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Kijk voor nieuws en adviezen over zwangerschap en corona op: Zwanger en corona | Thuisarts.nl