Overlevingskans voor Europese kinderen met een aangeboren afwijking: is er verschil?

EUROlinkCAT is een Europees project met gekoppelde gegevens van dertien Eurocat registraties, vandaar de “link” in de naam. Dit vijfjarige samenwerkingsproject is in 2022 afgerond met een serie wetenschappelijke artikelen. In dit artikel gaat het over de volgende vragen:

  • Is de overlevingskans van kinderen met een aangeboren afwijking veranderd in de periode tussen 1995-2014?
  • Wat kunnen redenen zijn voor verschillen in sterfte tussen landen in Europa?

 

Opzet en uitvoering van de studie met zeventien EUROCAT registraties

Deze registraties zijn lid van het ‘European surveillance of congenital anomalies’ netwerk en komen uit verschillende Europese landen (zie afbeelding). Ze koppelden hun gegevens over kinderen, geboren tussen 1995 en 2014, aan de registraties van sterfgevallen tot 2015. Voor 115.219 kinderen met een ernstige aangeboren afwijking werd gekeken of ze op de leeftijd van 1 maand, 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar in leven waren.

 

Uitkomst van de studie: 97% van de kinderen is na 10 jaar nog in leven

Gelukkig overlijden er niet heel veel kinderen. Wanneer dat wel het geval is, gebeurt dat het vaakst in de eerste maand na de geboorte. De kans om te overleven groeit naarmate het kind ouder wordt.

In 1995-2004 was het risico op overlijden voor een kind uit de onderzochte groep hoger dan in de periode daarna. Tussen 2005-2014 overleden er 32% minder kinderen van 1 jaar en 25% minder kinderen in de groep van 1-9 jaar.

De meerderheid van de sterfgevallen in alle Europese registraties was binnen de eerste 28 levensdagen. Na de eerste 28 dagen was de overleving van vijfjarigen veel meer vergelijkbaar in alle registraties. Ook ontdekten we dat de overleving per land verschilde, bijvoorbeeld dat de overleving op 5-jarige leeftijd varieerde van 87% tot 98%, zie toelichting hieronder.

 

Mogelijke verklaringen voor de verschillen in overleving in Europese landen

  • Er is verschil in landen als het gaat om het opnemen of uitsluiten van minder ernstige afwijkingen in de registratie zelf;
  • Ook de beschikbaarheid van prenatale screening en eventuele daaropvolgende beëindiging van zwangerschappen speelde een rol;
  • Verder zagen we in de Europese overlijdensregisters verschillen in nauwkeurigheid van het registreren van deze overleden kinderen.

Met deze factoren moet rekening worden gehouden om ouders en gezondheidswerkers betrouwbare informatie te geven over de overleving van kinderen met aangeboren afwijkingen.

Temporal and geographical variations in survival of children born with congenital anomalies in Europe: A multi-registry cohort study