Overlevingskans van Europese kinderen met aangeboren afwijkingen

EUROlinkCAT is een Europees project waarin dertien Eurocat registraties hun gegevens koppelen, vandaar de “link” in de projectnaam. Dit vijfjarige samenwerkingsproject wordt in 2022 afgerond met een serie wetenschappelijke artikelen. In dit artikel bespreken we de algemene overlevingskansen van Europese kinderen met aangeboren aandoeningen.
Overlevingskans van Europese kinderen met aangeboren afwijkingen

Hoeveel Europese kinderen met een aangeboren afwijking overleven de eerste tien levensjaren

Dertien Europese Eurocat registraties hebben met succes hun gegevens over kinderen met aangeboren afwijkingen, geboren in 2005-2014, gekoppeld aan de gegevens over sterfte in hun regio.‎ ‎We hebben op twee manieren naar de overlevingskans bij deze kinderen gekeken:

  1. Eerst alleen naar kinderen met één bepaalde specifieke aandoening (bijvoorbeeld coarctatie van de aorta)
  2. Daarna naar alle kinderen met deze specifieke aandoening, dus ongeacht of er andere aangeboren aandoeningen waren bij het kind waren; deze groep is dus groter.

‎Wat kwam er uit de studie

  • Kinderen met één afwijking hebben een grote kans om te overleven. Ongeveer 97 van de 100 kinderen was na tien jaar nog in leven
  • Voor de overleden kinderen geldt dat de meesten van hen in het eerste levensjaar overleden, vooral als hun afwijking heel ernstig was
  • Als een kind meer afwijkingen had, had het ook meer kans om te overlijden
  • Kinderen met het syndroom van Down waren op tienjarige leeftijd veel vaker in leven als ze geen extra hart- of spijsverteringsafwijking hadden

Conclusie

Deze studie levert betrouwbare informatie op over de overleving van kinderen met verschillende aangeboren afwijkingen. Deze informatie kan van waarde zijn voor ouders en zorgverleners van deze kinderen.

Studie

Ten-Year Survival of Children With Congenital Anomalies: A European Cohort Study