Eerste UMCG Duurzaamheidsprijzen uitgereikt: meer groene wanden, minder afval

Het Green Team van het UMCG Operatiecentrum en Ronald Verbree en Thies Drint van de afdeling Bouw & Facilitair hebben de eerste UMCG Duurzaamheidsprijzen in ontvangst genomen.

De UMCG Duurzaamheidsprijs is in het leven geroepen om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG. In het UMCG houden we zo veel mogelijk rekening met het effect van ons handelen op het milieu. De focus hierbij ligt op duurzame energie en bouw, schoon water, zo min mogelijk afval produceren en restmaterialen zo veel mogelijk hergebruiken.

Groene wanden

Ronald Verbree en Thies Drint kwamen met een plan om meer groene wanden in het UMCG te maken.

 

Minder afval

Het Green Team van het OZO ontwikkelde een plan voor een meer duurzamere inzet van celstofmatjes op de operatiekamer en het verminderen van de hoeveelheid afval op de OK.