In 2021 heeft het UMCG een resultaat geboekt van 10,0 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening 2021 van het UMCG die vandaag is gepubliceerd.

De omzet van de UMCG-groep in 2021 bedroeg 1,61 miljard euro en het resultaat van de groep - inclusief onder andere het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de stichting Triade - bedroeg 17,2 miljoen euro. 

Het jaarverslag 2021 van het UMCG is te vinden via deze link

Ook 2021 in het teken van Covid-19 

Meer dan gehoopt en verwacht, stond ook 2021 in het teken van de gevolgen van Covid-19. Het hele jaar stond het UMCG voor de taak om zorg aan zeer veel Covid-19-patiënten te verlenen, waardoor veel zorg uitgesteld moest worden. Ook op het gebied van onderzoek en onderwijs moest opnieuw onze manier van werken aangepast worden. De coronapandemie heeft dan ook grote impact gehad op het leven en werk van alle UMCG’ers. 

Het resultaat over 2021 wordt in belangrijke mate beïnvloed door vangnetregelingen die daarvoor landelijk zijn gemaakt. 

Druk op de zorgcapaciteit blijft, ook na corona  

De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben in 2021 en ook in 2020 samen afspraken gemaakt om ziekenhuizen en umc’s die zorg leveren aan Covid-19 dekking te bieden voor Covid-19 kosten en hierdoor gederfde inkomsten. Ook voor het eerste kwartaal in 2022, waarin het UMCG wederom veel reguliere zorg heeft moeten uitstellen, is een regeling afgesproken. 

Voor 2022 staat het UMCG nu voor de uitdaging om deze uitgestelde zorg in te halen. Dat vraagt extra inzet van medewerkers waar dat mogelijk is en zorgvuldige aandacht voor een optimale planning om ontstane wachtlijsten te kunnen wegwerken. 

Zorgen over sterk stijgende kosten 

Naast deze druk op de zorg en de financiële risico's die dit met zich meebrengt, zijn er ook zorgen over de sterk stijgende kosten in 2022. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot verder stijgende kosten van bijvoorbeeld energie en middelen en materialen. Alleen al de energiekosten van het UMCG vallen dit jaar drie tot vier keer hoger uit dan de kosten over 2021. Daarom zet het UMCG nog sterker in op verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Zo staat in de kantoren van het UMCG de thermostaat een graad lager en zetten we in op minder gebruik van grondstoffen en materialen en verduurzaming van gebouwen. Ook zijn in het UMCG meer dan twintig Green Teams actief die verduurzaming op de afdeling stimuleren. 

Aanscherping missie en visie 

Ondanks de coronapandemie is het afgelopen jaar dankzij de inzet van velen en in samenwerking met stakeholders de missie en visie van het UMCG aangescherpt: Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid. Het UMCG biedt grensverleggende en hoogwaardige complexe zorg, doet onderzoek naar nieuwe en innovatieve diagnostiek en behandelingen en leidt de artsen van de toekomst op. Het UMCG is een innovatiemotor voor (Noord-)Nederland, met als prioriteiten healthy ageing (gezond oud worden), een mensgerichte en waardegedreven aanpak en data-geïnformeerd werken en digitalisering.  

Hoogtepunten 2021 

Enkele hoogtepunten uit 2021 zijn: