Tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van het UMCG ontvingen 5 jonge onderzoekers een Mandemastipendium. Daarnaast maakte decaan Marian Joëls drie winnaars bekend van de UMCG Innovatieprijzen : één voor de beste onderwijsinnovatie, één voor de beste onderzoeksinnovatie en één voor de beste zorginnovatie.
Video bekijken Scannen

Met de Innovatieprijzen stimuleert het UMCG vernieuwende ideeën van medewerkers, gerelateerd aan Healthy Ageing. De winnaars ontvangen ieder een bedrag van maximaal 50.000 euro om hun idee ten uitvoer te brengen. Het Mandemastipendium is een persoonsgebonden beurs en is bedoeld voor jonge, recent-gepromoveerde arts-onderzoekers die hun opleiding tot medisch specialist willen combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Winnaars Innovatieprijzen

Robert Pol kreeg de Innovatieprijs Onderzoek. In zijn onderzoek zet hij functionele MRI in om de donornier voor én na transplantatie te onderzoeken om daarmee anatomische en functionele data te verkrijgen. Tot nu toe gebeurt dit vaak met een biopt. Met deze informatie worden de typische, fysiologische veranderingen in de nier als gevolg van transplantatie in beeld gebracht om deze te kunnen onderscheiden van complicaties.

Hiske van Duinen ontwikkelde een app waarmee alle data van practica opgeslagen kunnen worden en waarmee de gegevens ook online zijn te analyseren. Hierdoor zijn de data van de practica veel beter met elkaar te vergelijken. Zij kreeg hiervoor de Innovatieprijs Onderwijs.

Na een longtransplantatie moeten patiënten vaak hun longfunctie meten. Tot nu toe gebeurt dit analoog en moeten zij de gegevens in een logboek bijhouden. Joke Smit  ontwikkelde een digitale flowvolume-meter, die de patiënt op de telefoon kan aansluiten. De gegevens zijn daardoor voor de behandelaar veel inzichtelijker en de patiënt hoeft niet telkens naar het UMCG te komen voor een onderzoek.

Meer over de winnaars van de Innovatieprijzen  is te zien in onderstaande video.

Mandemastipendia

Thomas Gorter:

Wereldwijd lijden er tientallen miljoenen mensen aan hartfalen. Van oudsher wordt er dan gekeken naar de linkerkant van het hart, die het bloed door het lichaam pompt. Thomas Gorter denkt dat de rechterkant die het bloed door de longen pompt minstens zo belangrijk is. Zijn onderzoek kan veel impact hebben.

Bekijk de video met Thomas Gorter

Wouter Meijers:

In de westerse wereld overlijden er veel mensen aan hart en vaatziekten en kanker.  Twee heel verschillende ziektebeelden. Maar volgens Wouter Meijers is er een belangrijke overeenkomst: Fibrose, bindweesfselvorming. Mensen met een psychotische stoornis zijn gevoelig voor stress. Stress kan een aanval uitlokken en die drempel wordt steeds lager.

Bekijk de video met Wouter Meijers

Catheleine van Driel:

Mensen met een psychotische stoornis zijn gevoelig voor stress. Stress kan een aanval uitlokken en die drempel wordt steeds lager. Catheleine van Driel wil met Virtual Reality een behandeling ontwikkelen om deze mensen te helpen. Ze wil de stress wegnemen en de mensen weerbaarder maken. En dat gaat makkelijker met VR dan m et traditionele therapie.

Bekijk de video met Catheleine van Driel

Frederike Bensch

Longkanker komt heel veel voor. Frederike Bensch hoopt door fluorescentie imaging toe te voegen aan de brochoscopie de tumoren beter op te kunnen sporen. Bovendien gaat ze de bacteriën onderzoeken die in de longen van de patiënt zitten. Die kunnen namelijk van invloed zijn op de behandeling.

Bekijk de video met Frederike Bensch

Roald Lambrechts:

In zijn promotieonderzoek naar de zeldzame Noordzeeziekte ontdekte Roald Lambrechts dat niet de Neuronen maar de Glia cellen verantwoordelijk zijn voor de steeds erger wordende ziekte. Glia-cellen ondersteunen de zenuwcellen.

Bekijk de video met Roald Lambrechts