NWO geeft €3,8 miljoen subsidie voor een mede door UMCG-nefroloog Ron Gansevoort geïnitieerde studie. Hiervoor worden liefst 160.000 mensen uit Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen. Doel van deze landelijke studie is om na te gaan of het via speciale thuistesten mogelijk is om in een vroeg stadium hart- ,vaat- en nierziekten en diabetes op te sporen. Het nieuwe onderzoek bouwt onder andere voort op eerdere resultaten van de Groningse Prevend en NierCheck-studies. Het onderzoek gaat 5 jaar duren en heeft een totaalbudget van €8,9 miljoen.

In Nederland is er momenteel nog geen gestructureerde landelijke aanpak voor de vroege opsporing van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2. Een groot deel van de mensen met deze aandoeningen is zich niet bewust dat ze deze hebben, omdat ze vaak aanwezig zijn zonder duidelijke symptomen. Wanneer deze ziekten niet in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, kunnen ze leiden tot ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of een hartfalen. Deze complicaties hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van individuen, de participatie van individuen in de samenleving en vroegtijdige sterfte.

Thuistest voor 160.000 deelnemers

In het nieuwe Check@Home-onderzoek worden in totaal 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar uit Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek waarin thuistesten centraal staan. Zij kunnen meedoen via het digitale Check@Home platform. De thuistesten zullen onder andere bestaan uit een urinetest, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum. Indien nodig krijgen zij leefstijladviezen en medicatie om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten.

Vervolg op het Prevend en NierCheck onderzoek

Het Check@Home-onderzoek bouwt voort op enkele eerder door het UMCG uitgevoerde studies. In het Prevend-onderzoek is aangetoond dat de aanwezigheid van eiwit in de urine een signaal is van nierschade en hart- en vaatziekten voorspelt. Deze uitkomsten zijn bevestigd door het internationale, mede door het UMC Groningen geleide CKD Prognose Consortium. Dit is aanleiding geweest de mondiaal geldende classificatie van chronische nierschade te herzien, waarbij eiwitverlies in de urine een belangrijke plaats heeft gekregen. Deze resultaten waren de basis voor het NierCheck-onderzoek. Dit onderzoek is onlangs uitgevoerd in Breda. Het toonde aan dat de Nederlandse bevolking bereid is om deel te nemen aan een onderzoek met thuistest. Ook liet het zien dat door de bevolking te screenen op eiwitverlies in de urine mensen met nog niet ontdekte risicofactoren voor chronische nierschade en hart- en vaatziekten worden opgespoord die baat hebben bij behandeling. Doordat in Groningen al zo veel onderzoek op dit terrein is gedaan, vindt  de nieuwe studie nu plaats in 4 andere steden.

Onderzoek Check@Home

Ron Gansevoort uit het UMC Groningen en cardioloog Folkert Asselbergs uit het UMC Utrecht richtten samen met  collega’s van de Dutch Cardiovascular Alliance het onderzoeksconsortium Check@Home op. Doel van dit landelijke consortium is om een routekaart en infrastructuur op te zetten voor een toegankelijk en (kosten)effectief nationaal programma voor de vroege opsporing en behandeling van mensen met chronische ziekten. Thuistesten staan daarbij centraal. In het Check@Home project werken verschillende Nederlandse UMC’s en universiteiten samen met de Hartstichting, Nierstichting en Diabetes Fonds. Hiernaast zijn ook meerdere private partijen betrokken bij de uitvoer van het project. In totaal is er ongeveer €8,9 miljoen Euro met dit project gemoeid, waarvan NWO nu €3,8 miljoen op zich neemt.