Verwijsinformatie Neurologie

Verwijsinformatie voor neurologische aandoeningen bij patiënten 18 jaar en ouder.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts

UMCG Expertisecentrum voor Bewegingsstoornissen Groningen

Het UMCG is een expertisecentrum op het gebied van zeldzame bewegingsstoornissen bij kinderen en volwassenen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

 • Regulier

  Verwijzer meldt patiënt aan via Zorgdomein of stuurt een brief. Na triage, ontvangt de patiënt een uitnodigingsbrief met daarin de afspraak vermeld.

  Semi-spoed

  Verwijzer meldt patiënt aan via Zorgdomein of stuurt een brief. Na triage, ontvangt de patiënt een uitnodigingsbrief met daarin de afspraak vermeld. Indien de afspraak binnen de bezorgtermijn van de post valt, wordt de patiënt telefonisch van de afspraak op de hoogte gebracht.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan: (050) 361 61 61 (ma - vrij 8.00 - 17.00 uur). . Tijdens kantoortijden wordt de verwijzer in contact gebracht met de dienstdoend neuroloog. Tijdens avond-, nacht en weekenden wordt de verwijzer in contact gebracht met de dienstdoend arts-assistent Neurologie.

  Bijzonderheden

  De afdeling Neurologie van het UMC Groningen kent een drietal speerpunten, nl. : 1) Bewegingsstoornissen (Expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van bewegingsstoornissen), 2) Vasculair en 3) Neurotraumatologie. Daarnaast is er een aantal zorglijnen zoals Neuro-Oncologie en Neuro-Inflammatie. Conform de richtlijn van het UMC Groningen zich te focussen op het Academisch zorgprofiel worden verwijzingen op grond van de speerpunten en zorglijnen geaccepteerd.

  TIA-patiënten worden in poliklinisch gezien, waarbij alle diagnostiek op dezelfde dag wordt afgerond.

  Voor algemene vragen of een vraag over de stand van zaken omtrent een patiënt, zie contactgegevens.

  Ter ondersteuning van een second opinion is het verzoek om zoveel mogelijk informatie inclusief eventueel beschikbare beeldvorming of uitslagen van neurofysiologisch onderzoek mee te sturen. Instructies voor de patiënt worden vermeld in de uitnodigingsbrief.

 • Polikliniek Neurologie
  HPC AB50
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres: Poortweg 4, 1e etage

  Fax: (050) 361 42 27

  Telefoonnummer voor patiënt:
  (050) 361 35 00
  ma t/m vrij van 8.00 tot 16.30 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 24 46
  ma t/m vrij 8.00 tot 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  (050) 361 35 00
  ma t/m vrij van 8.00 tot 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  (050) 361 24 46 (ma - vrij 8.00 - 16.30 uur)
  avond-, nacht- en weekenddienst via (050) 361 61 61

 • Afdelingshoofd

  Prof. dr. Marieke Wermer

  Hoofd polikliniek

  Dr. J.J. de Vries

  Afdelingsmanager

  Susan Duiverman

  Aan de afdeling verbonden professionals

  Bekijk het team