Verwijsinformatie Kinderchirurgie

Verwijsinformatie voor alle patiënten met een chirurgische aandoening tot 18 jaar en alle patiënten met een aangeboren chirurgisch aandoening vanaf 18 jaar (transitiepoli).

Wie kan verwijzen?

Kinderchirurgie: huisarts, specialist
Transitiepoli: huisarts, specialist

 • Regulier

  Verwijzer stuurt fax of brief t.a.v. Medische administratie Kinderchirurgie. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan bij Centrale Spoed Opvang via (050) 361 61 61.

  Bijzonderheden

  Verwijzing per fax heeft de voorkeur. In/bij verwijsbrief:

  • naam en voorletters
  • adres
  • telefoonnummer
  • geslacht
  • geboortedatum
  • evt. verzekeringsgegevens
  • vraagstelling
  • relevante gegevens zoals medicatielijst meesturen
  • relevante correspondentie meesturen
 • Postadres:

  Kinderchirurgie
  HPC BA20
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres:
  Poortweg 14 voor het Beatrix Kinderziekenhuis
  Fonteinstraat 21 voor de Transitiepoli

  Fax: (050) 361 17 87

  Telefoonnummer voor patiënt:
  Zie uitnodigingsbrief.
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  [email protected] (e-mailadres transitiepoli voor patiënten)

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 47 96
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  Zie uitnodigingsbrief.
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  (050) 361 23 06
  ma - vrij 8.00 - 17.00 uur

 • Afdelingshoofd

  Prof. dr. J.P.P.M. de Vries

  Aan de afdeling verbonden professionals:
  Dr. P.M.A. Broens (medisch hoofd kinderchirurgie)

  Stafleden:
  Drs. R. van Baren
  Dr. P.M.A. Broens
  Dr. J.L.M. Bruggink
  Drs. T.H. van Dijk
  Dr. J.B.F. Hulscher
  Drs. K. Ruitenbeek
  Drs. A.S. Shahesmaeili