Verwijsinformatie Hypofysetumoren

Verwijsinformatie voor afstemming van multidisciplinaire zorg bij patiënten met pathologie in de sella regio. Dit betreft voor een belangrijk deel hypofyseadenomen.

UMCG Expertisecentrum voor Hypofyseaandoeningen

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen aan de hypofyse bij volwassenen en kinderen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

 • Spoed buiten werktijd

  Verwijzer belt naar het UMCG en vraagt naar de dienstdoende specialist van het benodigd specialisme: endocrinoloog, kinderendocrinoloog of neurochirurg.

  Tel: (050) 361 61 61, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

  Verwijzing van uw patiënt naar het UMCG

  Patiënten kunnen worden aangemeld bij het Endocrinologieteam:

  Tel: (050) 361 29 04

  Bij verwijzing van nieuwe patiënten stuurt u met de verwijsbrief mee:

  • Reden van verwijzing/ uw duidelijk geformuleerde vraagstelling voor MDO, overname of second opinion
  • Zo nodig duidelijke informatie voor prioritering in het UMCG
  • Anamnese (ook sociaal indien van toepassing)
  • Laboratoriumuitslagen
  • Beeldvorming, veelal MRI (bij voorkeur via XDS of TWIN) en het radiologisch verslag
  • Oogheelkundige gegevens, voor zover opportuun

  en

  • AGB code van u/de verwijzer
  • BSN nummer van de patiënt
  • NAW gegevens patiënt: geslacht, voorletters, achternaam en geboortedatum

  Aanmelden van uw patiënt alleen voor intercollegiaal consult

  Neem contact op met de onder 'Contactgegevens' vermelde personen. Als het gaat om patiënten die zijn opgenomen in het UMCG, neem dan contact op met de consulent Endocrinologie (46323).

  Aanmelden van uw patiënt voor MDO

  Het MDO is wekelijks op dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur.
  Indien u uw patiënt aanmeldt voor vrijdag 12 uur, dan wordt uw patiënt op dinsdag besproken.

  U kunt bellen of mailen met het Endocrinologieteam van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
  Endocrinologieteam:
  Telefoon: (050) 361 29 04
  E-mail: [email protected]

  Indien u het MDO wilt bijwonen verzoeken wij u om dit aan te geven. Het Behandelteam vindt het wenselijk dat, als er bijzondere omstandigheden zijn bij een patiënt, u of uw vervanger uw patiënt inbrengt tijdens dit MDO. U ontvangt dan een uitnodiging voor videoconferencing via Teams. Externe gasten tijdens het MDO worden aan het begin van het MDO geplaatst. Geeft u het aan wanneer een ander moment beter uitkomt?
  Wilt u uw patiënt in laten brengen door uw collega van het UMCG, dan verzoeken wij u de patiënt over te dragen.