Therap-i - bij depressie

In de Therap-i studie onderzoeken we of dagboekmetingen kunnen helpen bij de behandeling van patiënten met ernstige depressieve klachten.

Wat onderzoeken we?

De dagboekmetingen worden bijgehouden door de patiënt op een smartphone en worden besproken met de behandelaar. De hoop is dat deze methode nieuwe inzichten biedt voor patiënt en behandelaar.

Het bijzondere van de Therap-i module is dat patiënten, samen met hun behandelaar en een onderzoeker, hun eigen gepersonaliseerde dagboek samenstellen. Hiermee verzamelen ze zelf systematisch gegevens over hun psychische klachten en omgeving tijdens het dagelijks leven.

De verzamelde dagboekgegevens worden vervolgens verwerkt in een persoonlijk feedbackrapport. De verwachting is dat zowel patiënten als behandelaren hiermee beter zicht krijgen op de klachten en welke factoren daar mogelijk invloed op hebben.

Meer informatie over deze studie staat op de website van Therap-i.