PUCEP-studie

PUCEP staat voor 'Placenta and Umbilical Cord Endothelial cell Profiling'. We onderzoeken de kenmerken van endotheelcellen in de placenta en navelstreng bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes (GDM) of vertraging van de groei van de baby tijdens de zwangerschap (foetale groeirestrictie of FGR).

Wat onderzoeken we?

Bij diabetes (suikerziekte) maakt het lichaam onvoldoende van het hormoon insuline aan. Of reageert het lichaam onvoldoende op insuline. Insuline is nodig voor de opname van glucose (suiker) in de cellen van het lichaam. Glucose wordt door cellen gebruikt als energiebron. Bij diabetes komt er niet voldoende glucose in de cellen. En blijft er te veel glucose in het bloed. Hierdoor ontstaan te hoge bloedsuikerspiegels.

Zwangerschapsdiabetes is een vorm van diabetes die soms tijdens de zwangerschap ontstaat. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben te hoge bloedsuikerspiegels. Zwangere vrouwen met overgewicht of obesitas hebben een hoger risico om zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen. Door zwangerschapsdiabetes is er een hoger risico op problemen bij de moeder en het kind. Wat de reden hiervoor is weten we niet goed. Mogelijk heeft dit te maken met de aanleg en werking van kleine bloedvaatjes in de moederkoek (placenta) en in de navelstreng.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de veranderingen van de bloedvaatjes in de placenta en in de navelstreng. Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. En vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes. Ook bekijken we of er een verschil is tussen vrouwen met overgewicht en obesitas. En vrouwen die geen overgewicht en obesitas hebben. Daarnaast bekijken we in dit onderzoek veranderingen aan bloedvaatjes in de placenta en in de navelstreng bij vrouwen met foetale groeirestrictie (FGR).

Wie mogen er meedoen?

Ga je binnenkort bevallen? Dan kunnen we je vragen mee te doen aan de PUCEP-studie.

Inclusiecriteria

  • Zwangere vrouwen met en zonder zwangerschapsdiabetes
  • Zwangere vrouwen met en zonder overgewicht / obesitas
  • Zwangeren waarbij er vertraging is van de groei van de baby tijdens de zwangerschap
  • 37 weken of langere zwangerschap
  • Zwanger van een eenling

Exclusiecriteria

Je kunt niet meedoen aan het onderzoek als je;

  • al voor de zwangerschap diabetes had
  • andere klachten of ziekten hebt
  • tijdens de zwangerschap alcohol gebruikt of rookt

Toestemming intrekken

U kunt zich altijd bedenken en op elk tijdstip zonder opgaaf van reden uw toestemming intrekken. U vult dan het formulier ‘intrekkingsformulier PUCEP Studie’ in en stuurt dit naar:

UMCG
Afdeling Obstetrie en gynaecologie, HPC CB20
Dr S.J. Gordijn (PUCEP Studie)
Postbus 30. 001
9700 RB Groningen

Vanaf het moment van intrekken vragen wij geen gegevens meer van u op en nemen we geen lichaamsmateriaal meer af. U kunt aangeven of u wilt dat uw eerder verzamelde gegevens en materiaal beschikbaar blijven voor onderzoek of dat deze niet meer gebruikt mogen worden. U kunt ook aangeven dat u wilt dat  uw lichaamsmateriaal vernietigd wordt. U krijgt bericht als dit is uitgevoerd.

Meer weten?