CONNEX-2-studie: een studie naar het middel BI 425809 bij patiënten met schizofrenie

CONNEX-2-studie: een fase 3 gerandomiseerde, dubbelblinde studie om de werkzaamheid en veiligheid van middel BI 425809 te onderzoeken bij patiënten met schizofrenie die problemen hebben met het denken zoals geheugen en aandacht.

Wat onderzoeken we?

Zoals u misschien weet, is schizofrenie een aandoening die op allerlei manieren invloed heeft op de mentale gezondheid van mensen. Het kan bijvoorbeeld de stemming of het gedrag beïnvloeden. Daarnaast kan schizofrenie ook invloed hebben op aspecten van het denkvermogen zoals het geheugen, aandacht en het verwerken van informatie. Dit wordt ook wel een cognitieve stoornis genoemd.

Reden van het onderzoek

Er zijn op dit moment nog geen behandelingen voor deze problemen van het denkvermogen bij schizofrenie. Dat is de reden waarom we het CONNEX-onderzoek zijn gestart. CONNEX is een onderzoek waarin wordt onderzocht of een onderzoeksmiddel genaamd BI 425809 de cognitie van mensen met schizofrenie kan verbeteren. Tot nu toe wordt het middel goed verdragen en in eerdere fasen van onderzoek laat dit middel veelbelovende resultaten zien.

Wie kan meedoen

Voor het CONNEX-onderzoeksprogramma zoeken wij deelnemers die (onder andere):

  • Minimaal 18 jaar en maximaal 50 jaar oud zijn
  • Een diagnose schizofrenie hebben
  • Moeite hebben met het denken, zoals het onthouden van dingen, concentreren op taken of gesprekken, of problemen bij het uitzoeken hoe je iets moet uitvoeren
  • Een studiepartner hebben die een aantal van de onderzoeksbezoeken kan bijwonen. Een studiepartner is iemand die u goed kent en die wat vragen over u kan beantwoorden. Zo krijgen de onderzoekers een beter beeld van het effect van het midde
  • Bereid zijn naar Groningen, Maastricht of Leeuwarden te reizen voor de bezoeken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u mee wilt doen, zult u ongeveer acht maanden aan het programma deelnemen. Eerst wordt er een screening gedaan om te bekijken of u geschikt bent voor deelname. Zo ja, dan wordt u willekeurig toegewezen aan of het onderzoeksmiddel of een placebo. Deze gebruikt u zes maanden. De placebo lijkt op het onderzoeksmiddel, maar bevat geen werkzame stoffen.

In het onderzoek wordt u gevraagd 16 keer naar het onderzoekscentrum te komen. Tijdens deze afspraken zullen de onderzoekers een aantal testen en vragenlijsten afnemen en uw algemene gezondheid onderzoeken.

Door mee te doen krijgt u informatie over uw klachten en dat kan helpen in uw eigen behandeling. Alle onderzoeken en beoordelingen worden tijdens het onderzoek kosteloos aan u verstrekt. Redelijke onkosten zoals reiskosten worden vergoed. Daarnaast krijgt u 220 euro vergoeding voor uw tijd tijdens deelname als u naar alle bezoeken komt

Contact

Als u meer wilt weten over dit onderzoek, kunt u bellen of mailen naar Priscilla Oomen of Pernell Willemsen.