Catch-Cog: Onderzoek naar een betere maat voor het beloop van dementie

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met dementie is het van groot belang om inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte. Het doel van ‘Capturing Changes in Cognition’ (afgekort CatCh-Cog) is het ontwikkelen van een samengesteld meetinstrument, dat in staat is om het ziektebeloop in kaart te brengen. Dit instrument zal gericht zijn op het cognitief functioneren (zoals het geheugen, aandacht en vermogen om problemen op te lossen) en het alledaags functioneren.

Wie kan meedoen?

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar patiënten met een milde cognitieve stoornis of de ziekte van Alzheimer. Tevens zijn wij op zoek naar gezonde vrijwilligers. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u ouder bent dan 50 jaar en dat u een naaste hebt, bijvoorbeeld een partner of mantelzorger, die mee wil en kan doen aan het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Deelname houdt in dat wij u vier keer bezoeken in een jaar tijd. Tijdens deze bezoeken zullen wij een aantal taken en vragenlijsten bij u en uw naaste afnemen.

Met behulp van bestaande gegevens willen we het instrument samenstellen en in internationaal verband zullen we nieuwe gegevens verzamelen om het instrument te testen.

Het streven is dat het nieuwe instrument met één getal kan aangeven hoe iemand functioneert, waardoor er in één oogopslag gezien kan worden of er sprake is van voor- of achteruitgang over een bepaalde tijd.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Dr. Sietske Sikkens van het Alzheimer Centrum van het CU Medisch Centrum.

Geïnteresseerd in deelname?

Voor meer informatie over dit onderzoek of voor aanmelden kunt u contact opnemen met drs. Sahar Bahrami: (050) 361 63 99, e-mail: [email protected] of dr. Esther Opmeer (050) 361 64 01, e-mail [email protected].