CanHep-studie

De CanHep-studie is een pilotstudie naar het anti-tumorigene effect van cannabisolie bij patiënten met uitbehandelde en vergevorderde primaire leverkanker (hepatocellulair carcinoom, HCC). Patiënten voor wie geen enkele vorm van behandeling meer mogelijk is komen voor deze studie in aanmerking.

 • Vraag uw behandelaar of u in aanmerking komt voor de CanHep-studie.

 • Patiënten komen in aanmerking voor de CanHep-studie als zij voldoen aan de volgende in- en exclusiecriteria.

  Inclusiecriteria:

  • leeftijd 18 jaar of ouder
  • histologisch bewezen HCC (dit onderzoek zullen wij verrichten indien de beeldvorming verdacht is voor HCC)
  • maximaal Child-Pugh A cirrose
  • hepatische encephalopathie graad 0 of 1
  • minimale levensverwachting van 3 maanden
  • bereid en in staat het UMCG te bezoeken voor vervolgonderzoeken
  • bereid om tijdens de studie te stoppen met actieve verkeersdeelname of besturen van machines
  • Nederlands of Engels sprekend.

  Exclusiecriteria:

  • Child-Pugh B of C cirrose
  • hepatische encephalopathie graad 2 of meer
  • eerdere systemische behandeling voor HCC
  • mentale conditie die zodanig is dat de patiënt het idee, doel en de consequenties van de studie niet begrijpt
  • gebruik van (medicinale) cannabis voor andere doeleinden
  • contra-indicaties voor medicinale cannabisolie:
   • patiënten met bekende psychotische aandoeningen
   • patiënten (mannen of vrouwen) met een kinderwens
   • vrouwelijke patiënten die zwanger zijn of borstvoeding geven
   • hypersensitiviteit voor cannabisolie of andere bestanddelen van de olie
   • patiënten die in de laatste 12 maanden een myocard infarct of klinische cardiale dysfunctie hebben meegemaakt of die een cardiale afwijking hebben die naar de mening van de onderzoeker een verhoogd risico vormt op het ontwikkelen van een klinisch significante arrhythmie of myocard infarct.
 • Patiënten die naar uw idee in aanmerking komen voor de studie kunt u verwijzen naar de polikliniek HPB in het UMCG.

  Adres:

  • Dr. M.W. Nijkamp, ihkv CanHep studie
  • Polikliniekbureau Chirurgie BA14
  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
  • Email [email protected]
  • Fax 050-361 3023.

Bent u ​patiënt of familie van een patiënt?

Vraag uw behandelaar of u in aanmerking komt voor de CanHep-studie.

Bent u ​behandelaar?

Patiënten komen in aanmerking voor de CanHep-studie als zij voldoen aan de volgende in- en exclusiecriteria.

Inclusiecriteria:

 • leeftijd 18 jaar of ouder
 • histologisch bewezen HCC (dit onderzoek zullen wij verrichten indien de beeldvorming verdacht is voor HCC)
 • maximaal Child-Pugh A cirrose
 • hepatische encephalopathie graad 0 of 1
 • minimale levensverwachting van 3 maanden
 • bereid en in staat het UMCG te bezoeken voor vervolgonderzoeken
 • bereid om tijdens de studie te stoppen met actieve verkeersdeelname of besturen van machines
 • Nederlands of Engels sprekend.

Exclusiecriteria:

 • Child-Pugh B of C cirrose
 • hepatische encephalopathie graad 2 of meer
 • eerdere systemische behandeling voor HCC
 • mentale conditie die zodanig is dat de patiënt het idee, doel en de consequenties van de studie niet begrijpt
 • gebruik van (medicinale) cannabis voor andere doeleinden
 • contra-indicaties voor medicinale cannabisolie:
  • patiënten met bekende psychotische aandoeningen
  • patiënten (mannen of vrouwen) met een kinderwens
  • vrouwelijke patiënten die zwanger zijn of borstvoeding geven
  • hypersensitiviteit voor cannabisolie of andere bestanddelen van de olie
  • patiënten die in de laatste 12 maanden een myocard infarct of klinische cardiale dysfunctie hebben meegemaakt of die een cardiale afwijking hebben die naar de mening van de onderzoeker een verhoogd risico vormt op het ontwikkelen van een klinisch significante arrhythmie of myocard infarct.

Verwijzing

Patiënten die naar uw idee in aanmerking komen voor de studie kunt u verwijzen naar de polikliniek HPB in het UMCG.

Adres:

 • Dr. M.W. Nijkamp, ihkv CanHep studie
 • Polikliniekbureau Chirurgie BA14
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
 • Email [email protected]
 • Fax 050-361 3023.

Meer weten?

Neem contact op met het onderzoeksteam.