COVID - HOME: Onderzoek onder thuis(ver)blijvende COVID-19 patiënten

Het UMCG doet onderzoek onder COVID-19 patiënten die niet in een ziekenhuis worden opgenomen tijdens hun ziek zijn, en hun huisgenoten.

Met de studie willen we meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van de ziekte op deze grote groep patiënten en hun huisgenoten. Zo kunnen we richtlijnen maken voor de behandeling van deze COVID-19 patiënten. Het COVID-HOME team wil ongeveer 250 positief geteste personen én hun huisgenoten volgen tijdens dit onderzoek.

Het COVID-HOME team staat onder leiding van dr. Adriana Tami van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG. Het UMCG werkt in dit onderzoek samen met de GGD’s Groningen, Drenthe, Friesland en IJsselland.

Covid home

 • We weten nog niet veel over de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die thuis waren tijdens hun ziekteperiode. Er is nog onduidelijkheid over:

  • hun besmettelijkheid
  • de verspreidingsroutes van het virus
  • hoelang zij in isolatie moeten blijven
  • hoe hun weerstand tegen het virus zich ontwikkelt
  • hoe COVID-19 zich ontwikkelt bij patiënten

  Met het onderzoek verzamelen we meer kennis over hoe de ziekte bij deze groep patiënten verloopt. Deze kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te geven en op tijd te signaleren of hun ziektebeeld verslechtert. Met name nu blijkt dat ook mensen die COVID-19 thuis doormaken lang klachten kunnen blijven houden.

  Meer kennis over hoe het virus zich binnen een huishouding verspreidt en meer inzicht in de besmettelijkheid van deze patiënten helpt bij het bepalen hoelang zij in isolatie moeten blijven en wanneer zij hun huis kunnen verlaten zonder het risico het virus op anderen over te dragen.


 • Zodra u positief getest bent wordt u, als u medewerker van het UMCG bent, door het infectiepreventieteam gebeld. Zij vragen of ze uw telefoonnummer mogen doorgeven aan het COVID-HOME team. Zo ja, dan neemt het COVID-HOME team contact met u op en informeert u uitgebreid over het onderzoek. Daarna kunt u beslissen of u en uw huisgenoten mee willen doen.

  Als u door de GGD wordt geïnformeerd dat u positief getest bent, staat er in de mail die u van de GGD krijgt, een link naar het onderzoek. Als u wilt meedoen, kunt u uw telefoonnummer mailen naar [email protected] dan nemen wij contact met u op. Doet u dit alstublieft binnen 1 dag nadat u de uitslag heeft gekregen.

  U kunt ook op eigen initiatief het COVID-HOME team bellen als u mee wilt doen. Doet u dit dan binnen 24 uur nadat u positief bent getest.


 • We vragen u om dagelijks een vragenlijst in te vullen over uw ziekteverloop. We verzamelen en bewaren uw lichaamsmateriaal. Dat betekent:

  • Vanaf het moment dat u positief bent getest, bezoeken we u wekelijks (3 weken) thuis om materialen te verzamelen.
  • We nemen dan steeds een neus- en keeluitstrijk en bloed bij u af. Tevens nemen we de door u verzamelde materialen, zoals urine en ontlasting, mee.

  Van uw huisgenoten nemen we ook een neus- en keeluitstrijk af en vragen om ontlasting om te bepalen of zij besmet raken. Ook vragen we hen tweemaal om een bloedmonster om te bepalen of zij antistoffen hebben tegen het virus. Positief geteste huisgenoten worden uitgenodigd ook deel te nemen aan de studie. Voor hen geldt dan dezelfde procedure.


 • Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u een mail sturen naar [email protected] of bellen met de projectleiders van dit onderzoek: dr. Adriana Tami en dr. Ieneke van der Gun via:

  Project Coördinator

  Dr. Ieneke van der Gun. 06 25649218
  Op maandag tussen 10:00-17:00

  Research nurse

  Karin Wold, 06 25 64 96 71.
  Op werkdagen (behalve maandag) tussen 10:00-17:00

  Bel voor medische vragen altijd naar uw huisarts.


Wat onderzoeken we?

We weten nog niet veel over de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die thuis waren tijdens hun ziekteperiode. Er is nog onduidelijkheid over:

 • hun besmettelijkheid
 • de verspreidingsroutes van het virus
 • hoelang zij in isolatie moeten blijven
 • hoe hun weerstand tegen het virus zich ontwikkelt
 • hoe COVID-19 zich ontwikkelt bij patiënten

Met het onderzoek verzamelen we meer kennis over hoe de ziekte bij deze groep patiënten verloopt. Deze kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te geven en op tijd te signaleren of hun ziektebeeld verslechtert. Met name nu blijkt dat ook mensen die COVID-19 thuis doormaken lang klachten kunnen blijven houden.

Meer kennis over hoe het virus zich binnen een huishouding verspreidt en meer inzicht in de besmettelijkheid van deze patiënten helpt bij het bepalen hoelang zij in isolatie moeten blijven en wanneer zij hun huis kunnen verlaten zonder het risico het virus op anderen over te dragen.

Hoe kunt u meedoen?

Zodra u positief getest bent wordt u, als u medewerker van het UMCG bent, door het infectiepreventieteam gebeld. Zij vragen of ze uw telefoonnummer mogen doorgeven aan het COVID-HOME team. Zo ja, dan neemt het COVID-HOME team contact met u op en informeert u uitgebreid over het onderzoek. Daarna kunt u beslissen of u en uw huisgenoten mee willen doen.

Als u door de GGD wordt geïnformeerd dat u positief getest bent, staat er in de mail die u van de GGD krijgt, een link naar het onderzoek. Als u wilt meedoen, kunt u uw telefoonnummer mailen naar [email protected] dan nemen wij contact met u op. Doet u dit alstublieft binnen 1 dag nadat u de uitslag heeft gekregen.

U kunt ook op eigen initiatief het COVID-HOME team bellen als u mee wilt doen. Doet u dit dan binnen 24 uur nadat u positief bent getest.

Hoe verloopt het onderzoek?

We vragen u om dagelijks een vragenlijst in te vullen over uw ziekteverloop. We verzamelen en bewaren uw lichaamsmateriaal. Dat betekent:

 • Vanaf het moment dat u positief bent getest, bezoeken we u wekelijks (3 weken) thuis om materialen te verzamelen.
 • We nemen dan steeds een neus- en keeluitstrijk en bloed bij u af. Tevens nemen we de door u verzamelde materialen, zoals urine en ontlasting, mee.

Van uw huisgenoten nemen we ook een neus- en keeluitstrijk af en vragen om ontlasting om te bepalen of zij besmet raken. Ook vragen we hen tweemaal om een bloedmonster om te bepalen of zij antistoffen hebben tegen het virus. Positief geteste huisgenoten worden uitgenodigd ook deel te nemen aan de studie. Voor hen geldt dan dezelfde procedure.

Contact

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u een mail sturen naar [email protected] of bellen met de projectleiders van dit onderzoek: dr. Adriana Tami en dr. Ieneke van der Gun via:

Project Coördinator

Dr. Ieneke van der Gun. 06 25649218
Op maandag tussen 10:00-17:00

Research nurse

Karin Wold, 06 25 64 96 71.
Op werkdagen (behalve maandag) tussen 10:00-17:00

Bel voor medische vragen altijd naar uw huisarts.