• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Educatieve voorziening

Print 

Onderwijs volgen tijdens langdurige ziekte is niet makkelijk. Ieder kind en ieder ziekteverloop is anders. Hoe en wat mogelijk is, verschilt per situatie.

Het team van e​ducatieve voorziening helpt zieke kinderen en jongeren, hun ouders en schoolteams. Met advies, praktische hulp en door tijdelijk het onderwijs over te nemen, als dat nodig is. Altijd vanuit het perspectief van de jongere en gericht op de voortgang van het onderwijsleerproces.

Onderwijs is belangrijk

Ook als je ziek bent. Voor kinderen die chronisch of langdurig ziek zijn, is onderwijs extra belangrijk:

 • kinderen hebben en houden contact met hun klasgenoten
 • het doet een beroep op wat kinderen wél kunnen
 • brengt structuur in de dag en zorgt voor afleiding
 • kinderen zijn bezig met iets vertrouwds
 • het geeft perspectief op de toekomst.  

 

Voor scholen

Als een kind of jongere langdurig ziek is, dan heeft dat ook impact op de klas en de school. Scholen hebben vragen als:

 • Hoe geven we als schoolteam invulling aan de verantwoordelijkheid voor het onderwijs?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de leerling contact houdt met klasgenoten?
 • Welke technische hulmiddelen zijn beschikbaar?
 • Hoe zorgen we voor een soepele terugkeer van de zieke leerling naar school?

 

Werkwijze

Als scholen, ouders of zorgverleners problemen verwachten met onderwijs door het ziek zijn, kunnen zij contact opnemen met 1 van de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen. We hebben altijd eerst een gesprek met de ouders om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het kind. Daarna bespreken we de opties met de school.

Maatwerk

De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs, maar er is geen standaard aanpak voor. Daarom bekijken we samen met de school wat het best past bij de situatie van het zieke kind. De school kan zo een passend onderwijsprogramma voor tijdens en na de ziekte of behandeling maken. Ook krijgt de school informatie over de gevolgen van de ziekte en behandeling voor het onderwijs en het leerproces van de zieke leerling. Deze informatie en begeleiding is gratis.

Samenwerking met zorgprofessionals

Wij werken samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in het multidisciplinaire team dat het kind behandelt. Zo kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen in het ziekteproces en als er ziektegerelateerde schoolproblemen zijn dit in het overleg aankaarten. Wanneer zorgprofessionals zien dat er schoolproblemen zijn bij een patiënt, kunnen zij dat bij ons melden.

Materialen voor scholen

De Educatieve Voorziening UMCG maakt deel uit van het Netwerk Ziezon. Dit is is het landelijke netwerk van experts op het gebied van ziek zijn en onderwijs. We hebben een aantal informatieboekjes gemaakt, die zijn uitgegeven door het landelijk Netwerk Ziezon. 

Scholen kunnen dit gebruiken als achtergrondinformatie bij het maken van een onderwijsprogramma voor zieke leerlingen.


Op de website van Ziezon staat meer informatie over onderwijsondersteuning voor kinderen die lang in het ziekenhuis liggen of lang ziek thuis zijn.

Vast aanspreekpunt

Het kind, de ouders en de school hebben een vast aanspreekpunt. Deze consulent biedt een luisterend oor, geeft informatie, advies en praktische hulp. U kunt ons altijd bellen of mailen als dat nodig is, of als u daar behoefte aan heeft.

De Educatieve Voorziening UMCG is ook gesprekspartner voor ouders als het gaat over zaken rondom het onderwijs, bijvoorbeeld:

 • schoolkeuze of-wisseling
 • studiekeuze en loopbaanontwikkeling
 • vragen over broer of zus
 • vragen over regelingen rondom zorg op school en vervoer

Contact

UMCG, Wenckebach Instituut
Educatieve Voorziening UMCG, Huispostcode FC23
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen
Telefoon: (050) 361 24 52
E-mail: Contact

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. In de schoolvakanties zijn we gesloten.