• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kindergeneeskunde

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     
Patiëntendoelgroep 
Alle patiënten tot 18 jaar
Bezoekadres
Poortweg 14
Postadres

Polikliniek Kindergeneeskunde
HPC CA10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefonische bereikbaarheid
 

Patiënten

Ma - vrij van 8.00-12.00 uur
(wijzigen of annuleren afspraken)

Algemene kindergeneeskunde:
(050) 361 42 33

Kindercardiologie:
(050) 361 24 80

Kinder - IC:
(050) 361 24 73 (poli)

(050) 361 16 91 (verpleegafdeling)

Metabole Ziekten:
(050) 361 49 44

Kinderneurologie:
(050) 361 24 45

Kindernefrologie:
(050) 361 24 86

Neonatologie:
(050) 361 10 83

(050) 361 24 88 (verpleegafdeling)

Kinderendocrinologie:
(050) 361 24 85

Kinder - MDL:
(050) 361 26 51

Infectieziekten-reumatologie-immunologie:
(050) 361 44 04

Kinderoncologie - hematologie:
(050) 361 27 40

Kinderpulmologie/allergologie:
(050) 361 24 73

UMCG Kinderlevercentrum:

(050) 361 26 51

Verwijzers

Ma - vrij van 8:00 - 16:30 uur

Algemene kindergeneeskunde:
(050) 361 42 33 / 361 42 68

Kindercardiologie:
(050) 361 24 80 / 361 27 03

Kinder - IC:
(050) 361 24 73 / 361 10 68

Metabole Ziekten:
(050) 361 49 44 / 361 14 72

Kinderneurologie:
(050) 361 24 45 / 361 17 95

Kindernefrologie:
(050) 361 24 86 / 361 14 71

Neonatologie:
(050) 361 10 83 / 361 14 72

Kinderendocrinologie:
(050) 361 24 85 / 361 14 47

Kinder - MDL:
(050) 361 26 51 / 361 38 03

Infectieziekten-reumatologie-immunologie:
(050) 361 44 04 / 361 14 47

Kinderoncologie - hematologie:
(050) 361 27 40 / 361 01 65

Kinderpulmologie/allergologie:
(050) 361 24 73 / 361 10 68

UMCG Kinderlevercentrum:
(050) 361 26 51 / 361 38 03

Wijzigen afspraak

(050) 361 42 33
ma - vrij 8.00 - 12.00 uur

Collegiaal overleg

Overleg pieper 55 063 via (050) 361 61 61
ma - vrij 8.00 - 16.30 uur  
Dienstdoende kinderarts via (050) 361 61 61
avond, nacht en weekend
Fax
(050) 361 17 87
Wie kan verwijzen
Huisarts, specialist, verloskundige
Verwijsprocedure

Regulier

Verwijzer verwijst via ZorgDomein, fax of of brief.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Semi-Spoed

Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan
(050) 361 27 41 of
pieper 55 063 via (050) 361 61 61
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Spoed

Verwijzer meldt telefonisch aan (050) 361 27 41 of pieper 55 063 via (050) 361 61 61
avond, nacht en weekend (050) 361 61 61
Bijzonderheden
De algemene kindergeneeskunde verricht de triage en verwijst zonodig door naar een subspecialisme

Gemiddelde toegangstijd bij
reguliere verwijzing: variabel, zie link
semi-spoed: in overleg
spoed: direct
Hoofd polikliniek
Mw.drs. W de Weerd
Afdelingshoofd
Prof .dr. A.A.E. Verhagen
Aan de afdeling verbonden professionals

Discipline algemene kindergeneeskunde

Mw.dr. H.A. Koetse
Mw. dr. H. van Meer
Mw. drs. M. A. Stein
Dhr. dr. K.T. Verbruggen
Mw. drs. W. de Weerd

Discipline kindercardiologie

Mw. dr. B. Bartelds
Prof.dr. R.M.F. Berger
Mw.dr. N.E. Elzenga
Dr. F. van den Heuvel
Drs. G.J. du Marchie Sarvaas
Mw.dr. A.B.M.H. Rackowitz
Dr. M.T.R. Roofthooft
Dr. M.D. Talsma

Disciplinegroep kinder intensive care

Drs. R.G.T. Blokpoel
Drs. S.T.H. Bontemps
Mw. drs. P. de Jager
Mw.drs. J. Kieboom
Dr. M.C.J. Kneijber
Mw. drs. H.D. Mulder
Mw. drs. D.W. Wolthuis

Disciplinegroep metabole ziekten

Dr. T.G.J. Derks
Dr. T.J. de Koning
Prof. dr. F.J. van Spronsen 

Disciplinegroep kinderneurologie

Mw. drs. M. Boon
Prof. dr. O.F. Brouwer
Mw. drs. J.M. Fock
Mw. dr. R.J. Lunsing
Mw. dr. D.A. Sival

Disciplinegroep kindernefrologie

Drs. V. Gracchi
Mw. dr. M.T.P. Besouw

Disciplinegroep neonatologie

Mw. drs. K.A. Bergman
Prof. dr. A.F. Bos
Dr. P.H. van Dijk
Dr. H.J. ter Horst
Dr. C.V. Hulzebos
Mw. dr. J. Kerstjens
Dr. E.W.M. Kooi
Drs. J.F. Koper
Drs. K.E. Kraft 
Mw. dr. M. van Stuijvenberg

Disciplinegroep kinderendocrinologie

Mw. dr. W.M. Bakker-van Waarde
Dr. G. Bocca
Mw. dr. A.M. Boot

Disciplinegroep kinder-MDL

Dr. F.A.J.A. Bodewes
Dr. P.F. van Rheenen
Dr. R. Scheenstra
Prof. dr. H.J. Verkade

Disciplinegroep gedragsproblematiek

Mw. dr. B.C.T. Flapper
Mw. dr. M. Hoeksma

Disciplinegroep infectieziekten - reumatologie- immunologie

Mw.drs. W. Armbrust (reumatologie/systeemziekten)
Mw. drs. G.E. Legger
Mw.dr. E.H. Schölvinck (infectieziekten/immunologie)

Disciplinegroep kinderoncologie - hematologie

Mw.prof. dr. E.S.J.M. de Bont
Drs. H.L. Hooimeijer
Mw. dr. L. Meijer
Mw. drs. A.M.L. Peek
Dr. R.Y.J. Tamminga
Dr. W.J.E. Tissing

Disciplinegroep kinderpulmonologie

Prof. dr. G.H. Koppelman
Dr. B.L. Rottier
Mw.dr. E.J.L.E. Vrijlandt
Dr. B.M.W. Willemse
Mw. drs. A.M. Zwitsersloot

Disciplinegroep kinderallergologie

Mw. dr. A.B. Sprikkelman