• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Samenwerking in de regio

Print 

​​​​​Het UMCG heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse ziekenhuizen in de noordelijke regio en in de Duitse grensregio, en met zorginstellingen die langdurige zorg bieden aan ouderen en chronisch zieken.

Speerpunten

De samenwerking van het UMCG met andere (zorg)organisaties in de regio is gericht op de speerpunten Acute zorg, Oncologie en het overkoepelend thema Healthy Ageing.

Acute zorg

Het UMCG is door het ministerie van V​WS aangewezen als ziekenhuis met ​traumacentrum. Daarmee heeft het UMCG de taak om het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) voor Noord Nederland te organiseren. De coördinatie hiervan ligt bij het Acute Zorgnetwerk​​ Noord​ ​Nederland​​

Oncologie

De oncologische zorg is in ontwikkeling: het aantal patiënten met kanker stijgt, de behandelingsmogelijkheden nemen toe, worden complexer en zijn steeds meer afgestemd op de individuele patiënt. Ook worden hogere normen gesteld aan kwaliteit, aantallen behandelingen en beschikbaarheid van voorzieningen. Bovendien zijn steeds meer verschillende professionals betrokken bij de behandeling van een patiënt. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van organiseren en samenwerken.

Het UMC Groningen Cancer Center werkt aan de vorming van een gespecialiseerd regionaal netwerk, waarin zorgaanbieders samenwerken aan optimale, op elkaar afgestemde zorg voor mensen met kanker. Een van de vormen voor samenwerking is het Managed Clinical Network (MCN). In een MCN bekijken de zorgprofessionals van verschillende zorgaanbieders met elkaar waar welke patiënt(engroep) het beste behandeld kan worden. Het UMCG werkt bijvoorbeeld samen in een MCN Gynaecologische Oncologie. Hoe werkt dit in de praktijk? Een patiënte kan door haar huisarts voor diagnostiek worden verwezen naar een gynaecoloog in een regionaal ziekenhuis in de buurt. Vervolgens overlegt de gynaecoloog met het UMCG, waarna in MCN-verband een behandelplan wordt opgesteld. Afhankelijk van de verwachte complexiteit van de operatie wordt de patiënte in het eigen ziekenhuis geopereerd, in een ander regionaal ziekenhuis of in het UMCG. De nazorg krijgt de patiënte in het eigen ziekenhuis. Door standaardisatie van diagnostiek, beeldvorming en behandeling is de patiënte in elke stap van het traject verzekerd van de beste zorg volgens de laatste inzichten.

Healthy ageing

​Het UMCG heeft voor de komende decennia het thema ‘Healthy Ageing - gezond en actief ouder worden’ als overkoepelend thema gekozen. Dit betekent dat het UMCG zich in onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs en opleiding richt op gezond en actief ouder worden. Daarbij willen we antwoord vinden op vragen als: Hoe kunnen we (de gevolgen van) chronische ziekten voorkomen? Hoe kunnen we het welbevinden en welzijn van ouderen verhogen? Hoe kunnen we tot op hoge leeftijd naar tevredenheid participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt?

Dit kunnen we niet alleen: het UMCG werkt in het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) samen met kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van kennis, oplossingen en nieuwe bedrijven op het gebied van gezond ouder worden. In 2013 is Noord-Nederland door de Europese Commissie uitgeroepen tot voorbeeldregio op het gebied van Active and Healthy Ageing.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram