•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Print 

Behandeling bij depressie of bipolaire stoornis

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een relatief nieuwe therapie die gebruikt wordt als behandelvorm bij depressie. IPT is één van de meest effectieve behandelmethoden bij lichte tot matige depressies. IPT is in een aangepaste vorm ook beschikbaar voor mensen met een bipolaire stoornis. We spreken dan van IPSRT (Interpersoonlijke en Sociaal Ritme Therapie). Dit is een combinatie van IPT en individuele SRT.

Uitgangspunten van interpersoonlijke psychotherapie

IPT gaat uit van het idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. In de therapie onderzoeken we hoe uw contacten met belangrijke anderen in uw omgeving verlopen. Daarna kijken we hoe deze contacten bijdragen aan het ontstaan, of in stand houden van uw depressieve gevoelens. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het moeilijk vindt om conflicten aan te gaan en uw mening uit te spreken. Hierdoor kunt u zich steeds meer gaan ergeren en/of terugtrekken uit contacten. Isolatie en depressieve gevoelens kunnen daardoor verergeren. Rouw, rolverandering, tekort aan sociale contacten en ontwikkelingsmoeilijkheden zijn andere aandachtsgebieden van IPT.

Behandelduur interpersoonlijke psychotherapie

Hoe lang de behandeling duurt is afhankelijk van de duur en ernst van de depressie. De duur van de behandeling is tussen de acht en twintig gesprekken.

Aanmelden

Uw behandelaar in het UCP kan u aanmelden voor interpersoonlijke psychotherapie.