• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Levertransplantatieteam voor kinderen

Print 

Het levertransplantatieteam 

Tijdens de voorbereidingen op de transplantatie, de operatie en nazorg krijgen uw kind en u te maken met diverse medewerkers. Die werken samen in het levertransplantatieteam. Dit team bestaat uit een:

 • kinderarts Maag-, Darm- en Leverziekten
 • chirurg
 • anesthesioloog
 • verpleegkundig consulent levertransplantatie
 • medisch-maatschappelijk werker
 • diëtist
 • Pedagogisch medewerker
 • consulent onderwijs zieke leerlingen
 • secretaresse.

Kinderarts, chirurg en anesthesioloog

Deze medisch specialist is verantwoordelijk voor alle medische zaken rond de behandeling en verzorging van uw kind.

Verpleegkundig consulent levertransplantatie

De verpleegkundig consulent is uw contactpersoon vanaf het vooronderzoek (de screening) tot en met de nazorg na de transplantatie. Tijdens de opname komt de verpleegkundig consulent langs om kennis te maken. Hij of zij informeert u en uw kind in één of meerdere gesprekken over de transplantatie en alles wat daarmee samenhangt. Bij vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de verpleegkundig consulent. Ook als u thuis bent, kunt u bellen of mailen.

Medisch-maatschappelijk werker

De medisch-maatschappelijk werker is tijdens de hele periode uw aanspreekpunt. Hij of zij neemt in een vroeg stadium van de opname contact met u op. De medisch maatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt uw kind, u en uw familie in deze ingrijpende periode. Als dat nodig is, schakelt de medisch maatschappelijk werker een kinderpsycholoog/- psychiater in. Ook als uw kind weer thuis is, kunt u hulp vragen aan de medisch-maatschappelijk werker.

Diëtist

Voor een ingrijpende operatie als een levertransplantatie moet uw kind in een goede lichamelijke conditie zijn. De voedingssituatie van uw kind moet dus goed zijn. De diëtist komt bij uw kind om de voeding te bespreken. Bij jonge kinderen is het prettig als u het 'Groeiboekje' meeneemt.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker bereidt uw kind voor op de levertransplantatie. Dit gebeurt met spel en voorbeeldmateriaal. Ook eventuele broertjes en zusjes kunnen meedoen. De pedagogisch medewerker kan u ondersteunen in het bespreekbaar maken en voorlichten van uw kind over de ziekenhuisopname en de operatie. Ook kan de pedagogisch medewerker bij uw kind zijn tijdens onderzoeken, als u er zelf niet bij kunt zijn.

Consulent onderwijs zieke leerlingen

De consulent onderwijs zieke leerlingen begeleidt uw kind, u en de school van uw kind bij ziek zijn en onderwijs. De consulent kan contact opnemen met de school van uw kind bij schoolproblemen die te maken hebben met de ziekte van uw kind. Als uw kind ten minste een week wordt opgenomen of vaak kortere periodes in het ziekenhuis is, dan kan uw kind in het ziekenhuis naar school.

Secretaresse

Bij de secretaresse kunt u terecht voor alle administratieve zaken zoals het maken of wijzigen van een afspraak of een overzicht van uw bezoeken aan het Beatrix Kinderziekenhuis.

Overige artsen

Naast de medewerkers van het levertransplantatieteam kunnen andere artsen worden ingeschakeld zoals een kinderpsycholoog, oogarts, neuroloog of cardioloog.