Verwijsinformatie niertransplantatie

Verwijsinformatie voor ​patiënten ter beoordeling voor niertransplantatie of controle na niertransplantatie

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

 • Regulier

  • Specialist stuurt fax of brief.
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  • Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan.
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan bij SEH

  • pieper 77011 via (050) 361 61 61 op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur
  • pieper 77006 via (050) 361 61 61 in de avond, nacht en het weekend

  Bijzonderheden

  • Bij verwijzing van buiten het verzorgingsgebied of bij second opinion reden van verwijzing naar het UMCG vermelden
  • Duidelijke informatie i.v.m. prioritering in het UMCG

 • Interne geneeskunde / niertransplantatie

  HPC AA50
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 43 27

  Telefoonnummer voor verwijzer: (050) 361 05 25
  Telefoonnummer voor patiënt: (050) 361 23 72


 • Hoofd Polikliniek

  Prof. dr. S.P. Berger

  Behandelteam niertransplantatie