Steun het UMCG Steun ons onderzoek naar veilig gebruik medicijnen

Het Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen steunt onderzoek naar het veiliger maken van medicijngebruik. We richten ons op maatregelen die fouten met medicijnen kunnen voorkomen. En op onderzoek dat kijkt hoe het best met bijwerkingen van medicijnen omgegaan kan worden. U kunt dat onderzoek op verschillende manieren steunen.

Donateur worden

U kunt dit onderzoek steunen door donateur te worden. Alle giften, groot of klein, zijn meer dan welkom. Al vanaf € 10,- per maand kunt u structureel donateur worden.

Aanmelden kan via het machtigingsformulier onderaan deze pagina.

Wilt u zich afmelden? Stuur dan een email naar [email protected].

Eenmalige gift

Alle giften, groot of klein, zijn meer dan welkom. Een eenmalige gift kan op de volgende manieren:

  • Door onderaan de pagina het machtigingsformulier in te vullen. Kies bij frequentie voor ‘eenmalig’.
  • Door via uw eigen bank een gift over te maken op ons bankrekeningnummer NL21 ABNA 0423 1266 95, t.n.v. Stichting Steunfonds UMCG, o.v.v. fondsnummer 4906 en projectnummer 4906001.

Schenken met belastingvoordeel

Het UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde ANBI-instelling. Uw giften aan het UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen zijn daarom onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover staat op de website van de belastingdienst.

Nalatenschap

Nalaten aan het UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen is mogelijk, door dit te laten vastleggen in een testament. Voor het laten opstellen van een schenking of nalatenschap aan het UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen heeft u de volgende informatie nodig voor het opstellen van de notariële akte.

UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen is ten name van Stichting Steunfonds UMCG, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9713 GZ Groningen, Hanzeplein 1. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 63378949 (RISN 855210643). Het bankrekeningnummer is NL21 ABNA 0423 1266 95, t.n.v. Stichting Steunfonds UMCG, ovv fondsnummer 4906 en projectnummer 4906001.

Uw notaris of onze juridische adviseur kan u meer informatie geven over de mogelijkheden overeenkomstig uw wensen.

Contact

Meer weten over het UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen? Stuur een mail of bel ons via het algemene nummer van het UMCG.