Regionale samenwerking

Het UMCG voelt zich verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Noord-Nederland. Daarom vormen we met ook andere zorgaanbieders in de regio netwerken waarin we met elkaar bekijken waar welke patiënt het beste behandeld kan worden.

Zorg dichtbij waar dat kan, verder weg waar dat moet

Soms is het nodig dat één of meer onderdelen van de behandeling in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Zo kan diagnostiek in het ene ziekenhuis leiden tot behandeling in het andere ziekenhuis.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: zorg dichtbij waar dat kan, verder weg waar dat moet, en keuzevrijheid voor de patiënt. Voor UMCG-patiënten kan dit betekenen dat zij voor een (deel van de) behandeling naar het ander ziekenhuis worden verwezen of naar een ander algemeen ziekenhuis als de patiënt dat liever wil. We gaan meer en meer werken in zogenaamde ‘zorgnetwerken’ bestaande uit diverse zorgaanbieders. Zo organiseren we en verbeteren we de zorg rondom de patiënt. Bekijk ons voorbeeld van HartNet.

Samenwerking Ommelander Ziekenhuis Groningen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is sinds december 2015 onderdeel van het UMCG, maar is een volledig zelfstandig ziekenhuis. Om patiënten in de regio Noordoost-Groningen goede zorg te bieden, werken het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG nauw samen.

Het Ommelander Ziekenhuis levert als regionaal streekziekenhuis basiszorg. Het UMCG levert als universitair medisch centrum complexe zorg, ingewikkelde diagnostiek en/of behandeling van zeldzame of meerdere aandoeningen. De ziekenhuizen stemmen onderling de zorg goed op elkaar af zodat patiënten op het juiste moment de best mogelijke zorg op de juiste plek krijgen.