Duurzaamheid

Het UMCG is een grote organisatie. Wij houden rekening met het effect van ons handelen op mens, milieu en maatschappij. Waar het kan maken we duurzame keuzes. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst van gezondheid. Dat heet ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Als grootste werkgever in het Noorden hebben we een voorbeeldfunctie. Duurzame keuzes maken is daarom extra belangrijk. Wij hebben dan ook een integraal duurzaamheidsbeleid opgesteld, met een visie en 3 ambities die te maken hebben 3 van de 17 Sustainable Development Goals.

Daarnaast hebben we 6 speerpunten die bijdragen aan het halen van de ambities. De speerpunten zijn gebaseerd op de Green Deal voor duurzame zorg die in 2018 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) werd ondertekend. 

Duurzaam UMCG schematische weergave

We richten ons niet alleen op het continu vergroten van de bewustwording rondom onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie, maar ook op openheid over onze bedrijfsvoering naar de buitenwereld. Zo rapporteren we hierover in ons jaardocument volgens de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging (GRI). 

Op de site van platform Groningen CO2-neutraal staan een paar voorbeelden van waar we ons op het gebied van duurzaamheid mee bezig houden.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Stuur een e-mail.