Opheffen van antistollingseffect van dabigatra (REVERSAL)

Reversal. Een onderzoek naar het opheffen van antistollingseffect van dagigatra.

Wat onderzoeken we?

Officiële titel: Reversal of the anticoagulant effect of dabigatran® by Prothrombin Complex Concentrate (Beriplex® ) assessed with a novel method of blood loss measurement. (REVERSAL)

Belang onderzoek

Tot 2009 werden patiënten die voor langere tijd antistollingsmedicijnen moesten innemen behandeld met een groep medicijnen die Vitamine-K antagonisten (VKAs) genoemd worden. Voorbeelden hiervan zijn acenocoumarol of fenprocoumon. De laatste jaren is hier verandering in gekomen door een nieuwe groep medicijnen genaamd Direct Oral Antistollingsmiddelen (DOACs).

Grote internationale studies hebben laten zien dat de DOACs even goed of soms zelfs beter zijn van de VKAs. Dit is het geval bij een herseninfarct, bij boezemfibrilleren (de meest voorkomende hartritmestoornis) en bij een bloedstolsel in been, arm of longen (ook wel diep veneuze trombose of longembolie genoemd).

De DOACs werken, anders dan de VKAs, door directe remming van twee essentiële eiwitten in het stollingssysteem: Factor IIa en Factor Xa. De DOACs hebben als voordeel vergeleken met VKAs dat ze weinig interacties hebben met andere medicijnen of voedsel en dat de DOACs een minder langer effect hebben op de bloedstolling. Daarnaast is het effect van het middel erg constant, waardoor de controle en aanpassen van de dosis door de trombosedienst niet nodig is.

De belangrijkste nadeel van de DOACs is, net zoals bij alle bloedverdunners, het risico op bloedingen. En er is nog geen ‘tegengif’ (in medische termen antidotum) beschikbaar, die het bloed verdunnende effect direct kan tegengaan, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige bloeding of spoed operatie.

Dabigatran is een voorbeeld van een DOAC. Voor dabigatran, een directe Factor IIa remmer, is er een antidotum ontwikkeld, maar dit is nog niet in alle ziekenhuizen aanwezig. Prothrombinecomplex concentraat (PCC), een medicijn dat de stolling bevordert, en gebruikt wordt in de behandeling van bloedingen veroorzaakt door VKAs. Mogelijk heeft PCC ook effectief voor het opheffen van de werking van dabigatran.

Doel

In dit onderzoek willen wij bij gezonde vrijwilligers onderzoeken of een eenmalige gift PCC het antistollingseffect van dabigatran kan opheffen.

Onderzoeksmethode

Voor dit specifieke onderzoek worden 12 gezonde mannelijke vrijwilligers gezocht die gedurende 2.5 dagen dabigatran 300mg tweemaal daags zullen gebruiken. Vervolgens krijgen de vrijwilligers 2 uur na de laatste dabigatran inname een eenmalige gift PCC of placebo. Voor en na dabigatran inname en PCC/placebo toediening zal er op meerdere momenten bloed af worden genomen en zullen er twee ‘bloedingstestjes’ uit worden gevoerd. Deze bloedingstestjes meethet effect van dabigatran en PCC. Na een periode van minimaal 10 dagen wordt deze procedure herhaald en krijgt de vrijwilliger de alternatieve behandeling (PCC/placebo).

Meer informatie of deelnemen?

Bent u specifiek geïnteresseerd in deelname aan bovenstaand onderzoek of wilt u meer informatie over onderzoek op het gebied van bloedingscomplicaties bij de DOACs, dan kunt u contact opnemen met A.C. Stehouwer, arts-onderzoeker.