Tumoren in de borstholte - REACT studie

REACT studie. Onderzoek naar de veranderingen in de ligging van tumor en organen in de borstholte gedurende de radiotherapie van slokdarm-, long-, borst- of lymfeklierkanker.

Wat onderzoeken we?

Hoe verandert de ligging van de (oorspronkelijke) tumor, gezonde weefsels en de patiënt als geheel gedurende de radiotherapeutische bestraling en welk effect heeft dit op de dosisverdeling bij het gebruik van nieuwere technieken als IMRT/VMAT en protonentherapie?

Samenvatting relevante achtergrond

Bij patiënten met slokdarm-, long-, borst of lymfeklierkanker kan bestraling onderdeel uitmaken van de behandeling . In het kader van de voorbereiding van de bestraling wordt een zogenaamde plannings CT-scan gemaakt. Op deze plannings CT-scan wordt door uw behandelend arts aangegeven waar de (oorspronkelijke) tumor en het te bestralen gebied zich bevinden. Dit is echter slechts een momentopname. De ligging van de tumor, maar ook de gezonde weefsels kan elke dag net iets anders zijn. Om hier rekening mee te houden, wordt een vaste marge genomen, die er voor moet zorgen dat het te bestralen gebied daadwerkelijk adequaat bestraald wordt. Dit gaat echter wel ten koste van gezond weefsel wat extra wordt meebestraald.

Protonen radiotherapie zou ons in de toekomst in staat kunnen om gezonde weefsels beter te ontzien dan met de huidige fotonen radiotherapie. Echter deze vorm van bestraling is wel veel gevoeliger voor veranderingen en beweging. Het is daarom belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de veranderingen in ligging van de tumor en gezonde weefsels en de consequenties hiervan voor de bestralingsplannen.

Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van een veranderende ligging van de tumor en gezonde organen voor protonen radiotherapie zullen er gedurende deze studie wekelijks nieuwe plannings CT-scans  worden gemaakt en vindt er twee keer per week een extra controle na afloop van de bestralingsfractie plaats op het bestralingstoestel middels een cone-beam CT.

Studiedesign. Wat houdt deelname voor de patiënt in?

Tijdens de studie zal de patiënt 3-6 extra plannings-CT scans ondergaan. Daarnaast wordt er twee keer per week een extra cone-beam CT gemaakt op het bestralingstoestel.

Dit gebeurt beide op dagen dat de patiënt al voor de bestraling aanwezig is op de afdeling. De extra stralenbelasting als gevolg van deze extra scans is laag wanneer deze wordt afgezet tegen stralenbelasting die de patiënt ontvangt als gevolg van de behandeling zelf. Er wordt daarom vanuit gegaan dat deze scans geen gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt. De afspraken voor de CT-scans zullen worden gecombineerd met de afspraak die de patiënt heeft voor de bestralingen en zal ongeveer 30 min. duren.
Zie de patiënteninformatie voor verder info.

Aantal benodigde patiënten:

80 (20 per tumorsoort) 

Studie coördinatie

Naam: Dr. C.T. Muijs, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

De coördinator en contactpersoon van de afdeling Radiotherapie in het UMCG:
L. Kors, datamanager.

Contact

Coördinator en contactpersoon van de afdeling Radiotherapie in het UMCG: L. Kors, datamanager.