Het PRO Trauma Project

IN het PRO Trauma project onderzoeken we in hoeverre patiënten belemmerd worden door de gevolgen van het letsel. Dit ter mogelijke verbetering van de behandeling en het revalidatietraject.

Wat onderzoeken we?

Een ongeval kan grote gevolgen hebben voor patiënten. Er kunnen blijvende beperkingen ontstaan in het dagelijks functioneren. Ook kan het invloed hebben op de kwaliteit van leven na het ongeval.

Door middel van het PRO Trauma project wordt onderzocht in hoeverre patiënten belemmerd worden door de gevolgen van het letsel. Dit wordt gedaan aan de hand van vragenlijsten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Om herstel na een ongeval ‘te meten’ wordt bijvoorbeeld bloedonderzoek verricht. Ook kan de beweeglijkheid van gewrichten gemeten worden. Bij botbreuken wordt een röntgenfoto gemaakt om de botgenezing te controleren. Dit geeft echter geen goed beeld vanuit het perspectief van de traumapatiënt. Het kan best zo zijn dat de breuk op een gegeven moment is genezen, maar dat patiënten nog steeds klachten of beperkingen in het dagelijks leven ervaren.

Om een goed beeld te krijgen van de functionele status en de kwaliteit van leven, vanuit het oogpunt van de patiënt, worden gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt.

De vragenlijsten worden ook binnen de afdeling Traumachirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen gebruikt. Aan de hand van deze vragenlijsten kan in kaart worden gebracht in hoeverre patiënten belemmerd worden door de gevolgen van het letsel. Wellicht kunnen hierdoor verbeteringen in de behandeling en het revalidatietraject aangebracht worden.