PICKA-XL: Gehooronderzoek naar de waarneming van stemkenmerken

PICKA-XL is een onderzoeksproject dat zich richt op het waarnemen van stemkenmerken en spraak.

Wie kan meedoen?

Wij zullen drie groepen onderzoeken:

 1. Mensen tussen de 20 en 40 jaar met normaal gehoor
 2. Mensen tussen de 60 en 80 jaar met normaal gehoor
 3. Mensen tussen de 60 en 80 jaar bij wie slechthorendheid is vastgesteld

Verder kunt u deelnemen als u:

 • goed kunt zien, eventueel met bril of lenzen
 • Nederlands als moedertaal spreekt (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands)
 • algemeen gezond bent

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit een aantal luisterexperimenten waarbij u klanken, woorden en zinnen te horen krijgt. De luisterexperimenten zullen worden uitgevoerd op een computer.

Het onderzoek zal plaatsvinden op de afdeling KNO van het UMCG. In totaal zal het onderzoek ongeveer 4 uur duren, verdeeld over 2 sessies. Voor uw deelname aan het onderzoek zult u een vergoeding van €8.00 per uur en een reiskostenvergoeding ontvangen.

Wat onderzoeken we?

Naarmate mensen ouder worden gaat het gehoor vaak achteruit en wordt het soms moeilijker om gesprekken te volgen. Mensen met slechthorendheid hebben hier ook vaak last van.

Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar de invloed van leeftijd en slechthorendheid op het waarnemen van stemkenmerken en spraak.

Wie kan meedoen?

Wij zullen drie groepen onderzoeken:

 1. Mensen tussen de 20 en 40 jaar met normaal gehoor
 2. Mensen tussen de 60 en 80 jaar met normaal gehoor
 3. Mensen tussen de 60 en 80 jaar bij wie slechthorendheid is vastgesteld

Verder kunt u deelnemen als u:

 • goed kunt zien, eventueel met bril of lenzen
 • Nederlands als moedertaal spreekt (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands)
 • algemeen gezond bent

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit een aantal luisterexperimenten waarbij u klanken, woorden en zinnen te horen krijgt. De luisterexperimenten zullen worden uitgevoerd op een computer.

Het onderzoek zal plaatsvinden op de afdeling KNO van het UMCG. In totaal zal het onderzoek ongeveer 4 uur duren, verdeeld over 2 sessies. Voor uw deelname aan het onderzoek zult u een vergoeding van €8.00 per uur en een reiskostenvergoeding ontvangen.

Meer informatie en deelnemen?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek of als u meer informatie wilt, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onderzoeker dr. Laura Rachman.