Mediasclerose bij hemofilie patiënten (MIRACLE)

Medial arterial calcification in patients with hemophilia: MIRACLE study

De levensverwachting van hemofilie patiënten is tegenwoordig vrijwel gelijk aan die van andere Nederlanders. Dit betekent dat ook hemofilie patiënten te maken krijgen met allerlei ziektes die zich uiten op oudere leeftijd. Een groot gezondheidsprobleem is aderverkalking (atherosclerose). Verkalking van de slagaders is een verschijnsel dat optreedt met veroudering, zo ook bij patiënten met hemofilie. Atherosclerose veroorzaakt een verharding en vernauwing van de vaatwand. Dit kan leiden tot een hartaanval, een beroerte of andere ernstige vaatziekten. Over atherosclerose bij hemofilie patiënten is nog veel onbekend. Met dit onderzoek willen we de huidige kennis verder uitbreiden, zodat de behandeling om hart- en vaatziekten bij hemofilie te voorkomen uiteindelijk verbeterd kan worden.

Doel van het onderzoek

Atherosclerose komt voor in zowel de binnenste (de intima) als de middelste laag (de media) van de slagaderwand. Recente onderzoeken onder hemofiliepatiënten hebben zich gericht op atherosclerose van de binnenwand. In het huidige onderzoek willen we ons juist richten op atherosclerose van de middelste laag van de bloedvatwand. Dit heet in medische termen mediasclerose.

Onderzoeksmethode

Patiënten met hemofilie wordt gevraagd om eenmalig een aantal bloeddrukmetingen te ondergaan. De bloeddruk wordt gemeten aan de armen en de benen. Daarnaast wordt gevraagd om bloed en urine af te staan en een korte vragenlijst in te vullen.

Deelnemende centra

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdelingen Vasculaire Geneeskunde en Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Deelnemen aan het onderzoek?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor dit onderzoek of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mw. H. Hop, arts-onderzoeker.