Hamlett: Antipsychotica eerder stoppen of blijven gebruiken?

De Hamlett-studie onderzoekt of de huidige richtlijn het beste resultaat geeft of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen.

Wat onderzoeken we?

Mensen die voor het eerst een psychose hebben gehad, krijgen meestal medicijnen voorgeschreven. Die medicijnen heten ook wel antipsychotica. We weten dat deze medicijnen goed helpen om psychotische klachten te behandelen en een mogelijke volgende psychose te voorkomen.

Voor mensen die gevoelig zijn voor psychose is het wel of niet gebruiken van antipsychotische medicijnen en belangrijke vraag, die steeds weer terugkomt.

Voor het gebruiken van medicijnen zijn richtlijnen. De huidige richtlijn raadt aan om deze medicijnen tenminste een jaar na het verdwijnen van psychotische klachten te blijven gebruiken. Maar er zijn ook aanwijzingen dat vroeg afbouwen van antipsychotica goed is voor het functioneren op de lange termijn.

Als u meedoet aan deze studie meten we heel precies wat de voor- en nadelen van medicijnen zijn voor u zijn op allerlei gebieden. Die informatie helpt u om te beslissen wat voor u het beste is.

Wie kan meedoen?

Mannen en vrouwen tussen de 16-60 jaar, die:

  • 3-6 maanden na een 1e psychotische episode verbetering hebben bereikt met een antipsychoticum
  • op dit moment nog een antipsychoticum gebruiken
  • de Nederlandse taal begrijpen
  • goed zelf kunnen beslissen of ze meedoen aan deze studie
  • niet meedoen aan een andere studie naar medicijnen

Hoe verloopt het onderzoek?

In dit onderzoek vergelijken we twee groepen: een groep die na het verdwijnen van de psychotische klachten de richtlijn volgt, dus nog een aantal maanden de medicatie door blijft gebruiken. En een groep die begeleid, langzaam, eerder antipsychotica gaat afbouwen.

Afspraken

In totaal duurt de studie 4 jaar. In de 6 maanden heeft u 4 afspraken. Dit is de eerste fase. De tweede fase duurt 3,5 jaar. U heeft dan 1 afspraak per jaar. In die tijd houdt u een dagboek bij via een app.

Tijdens de afspraken doen we een paar dingen:

  • u vult een vragenlijst in
  • u doet een paar opdrachten waarmee we denkvermogen, zoals geheugen en concentratie kunnen meten
  • een lichamelijk onderzoek, zoals meten lengte, gewicht en bloeddruk.
  • bloedafname (tijdens 4 onderzoeksafspraken).
  • dagboek uitlezen/ bespreken?

Vergoeding

Als u meedoet krijgt u 20,00 euro per afspraak. Als u moet reizen voor de afsrpaken, vergoeden we ook de reiskosten.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u een e-mail sturen naar de coördinator van dit onderzoek, Erna van 't Hag.