KETA-studie

De afgelopen tijd is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ketamine bij de behandeling van depressie. Uit dit onderzoek blijkt dat ketamine suïcidaliteit bij depressie kan verminderen.

Suïcidaliteit betekent in de bredere zin dat men gedachtes of “de drang” heeft om uit het leven te stappen. Suïcidaliteit komt voor bij verschillende psychiatrische aandoeningen en ook bij mensen zonder een psychiatrische stoornis. Het komt dus niet alleen voor bij depressie. Met dit onderzoek willen wij kijken of ketamine ook bij deze andere groepen patiënten suïcidaliteit kan verminderen.

  • Of een dosis ketamine neusspray suïcidale gedachtes kan verminderen bij een brede groep patiënten. Dit vergelijken wij met de effecten van het middel midazolam als controle.

  • Patiënten bij wie sprake is van acute suïcidaliteit (toename in de laatste 24 uur). Gezien deze suïcidaliteit willen we deze doelgroep optimale zorg en begeleiding bieden. Goede samenwerking tussen het onderzoeksteam en de eigen behandelaren is hierbij erg belangrijk. Patiënten kunnen daarom alleen door hun eigen behandelaren aangemeld worden voor deze studie. De behandelaren in het UCP zijn op de hoogte van de eisen om mee te doen en kunnen laagdrempelig contact opnemen met het onderzoeksteam.

Meer weten?

Wil je meedoen of heb je vragen over deze studie? Dan kun je contact opnemen met Drs. Gijs Roelandt: [email protected] of Jurriaan Strous: [email protected]