Hypotensie: behandeling

​De behandeling van hypotensie is afhankelijk van de oorzaak. Als bloeddrukverlagende middelen de lage bloeddruk veroorzaken, dan kan de dosering en/of het aantal bloeddrukverlagende middelen verminderd worden.

Het is belangrijk om dit in overleg te doen met uw arts. Als uitdroging ten grondslag ligt aan de te lage bloeddruk, dan is voldoende eten en drinken vaak de oplossing. Indien dit onvoldoende werkt, dan dient een arts geraadpleegd worden. Bij een lage bloeddruk als gevolg van fors bloedverlies, een ernstige infectie, een ernstige allergische reactie, of een hartprobleem, dan moet uiteraard onmiddellijk een arts geraadpleegd worden.