GENAYA-project

In het GENAYA-project willen we het complete tumor-DNA analyseren van 1000 jongvolwassenen met kanker. GENAYA staat voor ‘a national database of whole genome data of adolescent and young adult cancers’.

Wat onderzoeken we?

We weten dat er verschillen zijn tussen kanker bij jongvolwassenen, kinderen en oudere patiënten. Zo kunnen de genetische (DNA-) kenmerken van bepaalde tumoren per leeftijdscategorie verschillen.

In het GENAYA-project willen we het complete tumor-DNA analyseren van 1000 jongvolwassenen met kanker. We gebruiken hiervoor een bijzondere techniek in de moleculaire diagnostiek: whole genome sequencing (WGS).

We onderzoeken het complete DNA van de tumor en vergelijken het DNA van de tumor met het 'normale' DNA van de patiënt. Voor WGS is een stukje van de tumor nodig. Dit heet ook wel een biopt. Voor het normale DNA onderzoeken we het bloed van de patiënt. We nemen daarvoor een buisje bloed af.

Waarom doen we dit onderzoek?

Het doel van het GENAYA-project is om in de toekomst de behandeling van jongvolwassenen met kanker beter af te kunnen stemmen op de tumoreigenschappen.

Wie kan meedoen?

Je kunt met je arts bespreken of je mee kunt doen aan GENAYA.

We onderzoeken het tumor-DNA van mensen die 18-39 jaar waren toen zij de diagnose kanker kregen. De meeste patiënten met uitgezaaide kanker kunnen meedoen. Maar hierop zijn een paar uitzonderingen. Mensen bij wie de kanker terugkomt of moeilijk te genezen is, kunnen ook meedoen aan het onderzoek.

GENAYA is een landelijk project. Dat betekent dat jongvolwassenen uit heel Nederland aan het project mee kunnen doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

De arts stuurt een stukje van de tumor en een buisje met bloed naar het laboratorium van de Hartwig Medical Foundation.

Daar wordt het tumor-DNA in kaart gebracht met whole genome sequencing (WGS). De uitslag hiervan komt in een rapport dat uw arts krijgt. Die bespreekt de resultaten met jou.

Welke gegevens verzamelen we?

Als je daar toestemming voor geeft, worden jouw genetische informatie en de gegevens over de kankerbehandeling opgeslagen. Dit gebeurt in een unieke databank die onderzoekers uit de hele wereld kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over het GENAYA-project kun je een e-mail sturen naar: