Revalidatie bij cerebrale parese

Bij mensen met cerebrale parese is door een hersenbeschadiging rondom de geboorte de werking van de hersenen aangetast. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld moeilijker bewegen, spreken of slikken. Met onze revalidatiebehandeling leert u uw leven met cerebrale parese makkelijker te maken.

Voor een behandeling bij het UMCG Centrum voor Revalidatie kunt u terecht als u op meerdere vlakken een hulpvraag heeft, zoals op het gebied van bewegen, concentratie, spreken of werk.

Trainen van de hand

De behandeling

Voordat een behandeling begint bekijken we samen wat uw situatie is en welke doelen u wilt halen met de behandeling. Bijvoorbeeld:

 • verbeteren van verminderde functies op het gebied van bewegen
 • verbeteren van het spreken of slikken
 • leren hoe u bepaalde activiteiten het beste kunt uitvoeren
 • leren hoe u de aandacht beter kunt vasthouden
 • leren omgaan met mentale en/of sociale gevolgen
 • weer (deels) aan het werk of aan de slag met andere dagbesteding

Sommige behandelingen zijn een-op-een. Andere behandelingen krijgt u in een groep.

Bewegen in het water

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Na de verwijzing krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op de intake voorbereidt.

 2. U heeft een intakegesprek met een revalidatiearts of met een verpleegkundig specialist om te kijken of onze revalidatiebehandeling iets voor u is. Tijdens dit gesprek krijgt u ook een lichamelijk onderzoek.

 3. Voor de revalidatiebehandeling gaat u naar het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren. U komt een paar keer per week naar locatie Beatrixoord voor uw behandeling. Hoe lang een opname duurt verschilt per patiënt.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatie bespreekt u regelmatig de voortgang van uw revalidatie met de revalidatiecoördinator en het behandelteam. In deze gesprekken kunt u aangeven hoe u de revalidatie vindt gaan en bespreken we of we het revalidatieprogramma of uw revalidatiedoelen moeten bijstellen.

  Oefenen van fijne motoriek

 4. In een eindgesprek bespreekt de revalidatiearts of verpleegkundig specialist met u het verloop en de resultaten van uw revalidatie. Er volgen zo nodig opnieuw enkele onderzoeken.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken bij uw revalidatiebehandeling. Samen komen zij tot het juiste behandelplan. Altijd in nauw overleg met u. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Tijdens uw revalidatie is de revalidatiecoördinator uw vaste aanspreekpunt. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

 • Ook uw partner of naaste(n) kan het moeilijk hebben met uw aandoening en alles wat daar bij komt kijken. Daarom betrekken we uw partner of iemand anders die belangrijk voor u is, zoveel mogelijk bij uw behandeling.


 • Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Tijdens uw revalidatietraject of via de patiëntenvereniging CP Nederland kunt u lotgenoten leren kennen. Uw revalidatiecoördinator kan u ook helpen om met meer lotgenoten in contact te komen.


 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.


Betrekken van uw naaste(n)

Ook uw partner of naaste(n) kan het moeilijk hebben met uw aandoening en alles wat daar bij komt kijken. Daarom betrekken we uw partner of iemand anders die belangrijk voor u is, zoveel mogelijk bij uw behandeling.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Tijdens uw revalidatietraject of via de patiëntenvereniging CP Nederland kunt u lotgenoten leren kennen. Uw revalidatiecoördinator kan u ook helpen om met meer lotgenoten in contact te komen.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.