Bloedplassen

U heeft bloed geplast of uit urineonderzoek is gebleken dat er rode bloedcellen in uw urine aanwezig zijn (hematurie). Uw huisarts heeft u voor verder onderzoek verwezen naar de uroloog in het UMCG. Met het onderzoek probeert de uroloog de oorzaak van de aanwezigheid van de bloedcellen vast te stellen.

Er zijn twee types hematurie:

 • Microscopische hematurie. Hierbij is de hoeveelheid bloed in de urine zo klein dat het alleen maar kan worden gezien onder de microscoop.
 • Macroscopische hematurie. Hierbij is de urine roze, rood of donkerbruin. Er kunnen bloedklontertjes in de urine zitten. De hoeveelheid bloed in de urine zegt niet altijd iets over de ernst van het onderliggende probleem.

Rode urine door andere oorzaken

Het is goed te weten dat rode urine niet noodzakelijk betekent dat er bloed in uw urine zit. Het eten van rode bietjes, bessen, rabarber of kleurstoffen en sommige medicijnen kunnen een roze verkleuring van de urine veroorzaken.

Oorzaken

De aanwezigheid van bloed in de urine kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

 • urineweginfectie
 • goedaardige vergroting van de prostaat
 • urinewegstenen
 • kanker van de urinewegen (nier, urineleider, blaas, prostaat, urinebuis)
 • trauma
 • nierziekten

De bloeding kan eenmalig zijn of vaker terugkomen.

Onderzoek

Uw urine wordt in het UMCG opnieuw onderzocht. Na een eerste gesprek onderzoekt de uroloog u, waarbij de aandacht uitgaat naar uw:

 • urinewegen
 • buik
 • bekken
 • geslachtsdelen
 • nieren

Bij mannen vindt er ook een inwendig onderzoek plaats via de anus.

De volgende onderzoeken worden meestal gedaan:

 • een echografisch onderzoek van de nieren
 • een kijkonderzoek in de urineblaas (cystoscopie)
 • bloedonderzoek

Mogelijk krijgt u aanvullende onderzoeken, zoals:

 • een röntgenonderzoek van de urineleider, nierbekken en nierkelken (retrograde pyelografie)
 • een ct-scan

De uroloog informeert u over de onderzoeken die nodig zijn.

Behandeling

De behandeling die de uroloog voorstelt is afhankelijk van de oorzaak van het bloedplassen en de uitslagen van de onderzoeken. De uroloog bespreekt de voorgestelde behandeling uitvoerig met u.