Aneurysma: over de ziekte

Als u een te wijd geworden slagader heeft (aneurysma), kan het nodig zijn dat u wordt geopereerd. Op deze pagina leest u wat een aneurysma is, hoe het ontstaat en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Wat is een aneurysma?

De bloedvaten in het lichaam bestaan uit slagaders en aders. Slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de organen, terwijl de aders het zuurstofarme bloed terugvoeren via het hart naar de longen.
Elke slagader heeft een bepaalde doorsnede. Een slagader van het hart heeft een diameter van 1,5 mm tot 2,5 mm. De grote lichaamsslagader (aorta) heeft een doorsnede van ongeveer 20 mm tot 35 mm.

De aorta is de slagader die uit het hart komt en die het zuurstofrijke bloed dat de linker kamer van het hart uitpompt opvangt.

Als u ouder wordt neemt de diameter van slagaders licht toe. Wanneer de doorsnede van een slagader twee maal breder wordt dan de normale diameter, spreekt men van een aneurysma. Naarmate een aneurysma grotere afmetingen krijgt, neemt de druk op de vaatwanden toe. De wand van de slagader scheurt dan en u krijgt een inwendige bloeding. U moet dan zo snel mogelijk worden geopereerd.

Soorten aneurysma’s

Een aneurysma kan op alle plaatsen in het lichaam voorkomen en wordt genoemd naar de plaats in het lichaam waar deze zich voordoet. Er zijn twee types aneurysma’s:

  • een thoracaal aorta aneurysma (TAA) is een aneurysma in de thoracale aorta. Dit is het deel van de aorta dat door de borstkas loopt;
  • een thoracoabdominaal aorta aneurysma (TAAA) is een aneurysma op het beloop van de borst en buikaorta.

Behandelingen

Als bij u een aneurysma is ontdekt en opereren is niet direct noodzakelijk, overlegt de cardioloog eerst met u wat er aan risicofactoren zoals hoge bloeddruk, roken en overgewicht is te doen. Als het aneurysma echter zo groot is geworden dat het gevaar bestaat dat uw aorta scheurt, dan is een operatie noodzakelijk.
Bij een standaard operatie aan de aorta wordt het bloedvat vervangen door een kunststofaorta, een buis van polyester (dacron).

Soms is het mogelijk om vanuit de lies een vaatprothese in te brengen en de aorta van binnenuit te versterken met een zogenaamde thoracale endoprothese. Dit is slechts bij een klein deel van de patiënten met een aneurysma mogelijk. Het voordeel van deze techniek is dat de operatie minder complex en ingrijpend is.

Symptomen

De meeste aneurysma's veroorzaken weinig of geen symptomen. Het bestaan wordt vaak bij toeval ontdekt. Bij het inwendig openbarsten van de aorta voelt u meestal acute pijn in de rug tussen de schouderbladen.

Oorzaak aneurysma

Een aneurysma kan verschillende oorzaken hebben:

  • aderverkalking (atherosclerose)
  • inwendig verscheuren van de aorta (aortadissectie)
  • erfelijke aandoeningen (zoals het syndroom van Marfan of cystenieren)
  • verwonding (bijvoorbeeld na een zwaar ongeval)

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Hart en Vaten bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur uur.