Longtransplantatie Wetenschappelijk onderzoek longtransplantatie

In het UMCG wordt voortdurend gewerkt aan een verdere verbetering van de kwaliteit van het longtransplantatieprogramma. Verschillende groepen in het UMCG verrichten klinisch en/of fundamenteel onderzoek naar diverse vraagstellingen die te maken hebben met de klinische zorg voor, tijdens, en na een longtransplantatie.

Het klinisch onderzoek heeft bijvoorbeeld tot doel om tot verbeterde chirurgische technieken te komen of tot beter gebruik van of nieuw gebruik van medicatie tijdens of na een longtransplantatie. Het fundamentele (laboratorium) onderzoek leidt tot een vergroting van kennis over de specifieke longziekte of de redenen waarom complicaties optreden. Deze kennis geeft aanwijzingen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

We vragen regelmatig aan patiënten om mee te werken aan een onderzoek. We vragen bijvoorbeeld om een vragenlijst in te vullen of extra bloed af te staan, maar ook of u bereid bent mee te doen aan een onderzoek naar nieuwe technieken voor mogelijk verbeterde behandeling. We proberen de patiënt altijd zo goed mogelijk in te lichten over het doel van het onderzoek en mogelijke voor- of nadelen.

Het wetenschappelijk onderzoek in het UMCG wordt uitgevoerd door verschillende onderzoeksgroepen en laboratoria, die veelal in samenwerkingsverband aan het onderzoek werken.

Ook binnen het Groningen Transplantatie Centrum wordt onderzoek verricht in samenwerking met alle transplantatieprogramma's binnen het UMCG.