Aderverkalking: behandeling

Afhankelijk van de klachten of aandoening als gevolg van aderverkalking zullen specifieke behandelingen aan de patiënt worden voorgesteld, zoals:

  • voorstellen tot verandering van leefstijl, inclusief stoppen met roken
  • adviezen voor looptraining, al dan niet met behulp van fysiotherapeut
  • voorschrijven van medicijnen die het voortschrijdend proces moeten afremmen
  • dotterbehandeling en het (eventueel) plaatsen van een stent
  • operatie