Wachttijden - Oogheelkunde

Voor Oogheelkunde worden alleen verwijzingen van oogartsen aangenomen

Wacht- en toegangstijd in dagen

  1e bezoek polikliniek Dagbehandeling
1e bezoek algemeen Alleen via de oogarts  
Cataract chirurgie (staar operatie)   Alleen via de oogarts
Laatst gewijzigd op