Wachttijden - Hartcentrum

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in weken

  1e bezoek Polikliniek Behandeling
Cardiologie 3  
Hartkatheterisatie (CAG)   3
Dotterbehandeling (PCI)   3
Inwendige defibrilator (ICD)   3
Inwendige defibrillator (Cardiac resinchronisatietherapie ICD-CRT)   2
Elektrofysiologisch onderzoek (EFO)   15
EFO-kind   4
EFO-hybride   15
Percutane aortaklepvervanging (TAVI)   3
Mitraclip   4
Cardiothoracale chirurgie 1  
Congenitaal Hartcentrum 2  
Hartchirurgie volwassenen (OHO)   3
Longoncologie   3

 

Laatst gewijzigd op