Waarom wil Laurine graag bezig blijven met wetenschap? Hoe dragen we bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de geboortezorg voor zwangeren en vrouwen die recent bevallen zijn? Hoe enthousiasmeert Vera geneeskundestudenten tijdens hun coschap huisartsgeneeskunde? En hoe dragen we als afdeling eraan bij dat mensen dicht bij huis goede zorg ontvangen en kunnen blijven ontvangen?

Lees hier meer over in ons eerste jaarbeeld.

Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg Jaarbeeld 2023
 

Wat vind je in dit jaarbeeld?

  • Een aantal inspirerende interviews met (toekomstige) huisartsen en een specialist ouderengeneeskunde
  • Een kennismaking met onze afdeling
  • Wat we met elkaar bereikt hebben
  • Alvast een klein kijkje in onze toekomstplannen

Hartelijk dank!

Iedereen die aan dit jaarbeeld heeft meegewerkt, heel hartelijk bedankt!