Wiro Niessen start per 1 februari 2023 als decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. 
Portretfoto van W. Niessen

Prof. dr. Wiro Niessen (52) is de opvolger van Marian Joëls, die vanwege het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het UMCG neemt. Als decaan wordt hij binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs en Onderzoek.

Hoogleraar Biomedische Beeldanalyse

Momenteel is Niessen hoogleraar Biomedische Beeldanalyse aan het Erasmus MC in Rotterdam waar hij leiding geeft aan de Biomedical Imaging Group Rotterdam en aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Door beelddata te combineren met andere informatiebronnen, zoals genetische data en klinische data, en gebruikmakend van AI-technieken, doet Niessen onderzoek naar bijvoorbeeld het beter en eerder kunnen vaststellen van ziekten en het ondersteunen van behandelkeuzes. Sinds 2017 is Niessen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Samen met zo’n 550 andere vooraanstaande wetenschappers is hij daarmee onderdeel van ‘het geweten van de wetenschap’. Het KNAW telt zo’n 550 leden die voor het leven benoemd zijn.

Ontwikkelen en excelleren

Wiro Niessen kijkt er naar uit vanaf 1 februari 2023 in de academische setting in Groningen te komen werken: ‘Onderwijs, onderzoek en innovatie spelen een sleutelrol in het realiseren van een betere gezondheid tijdens alle fases van het leven, en voor een toegankelijke, goede, duurzame gezondheidszorg. Ik kijk ernaar uit om hier als decaan van het UMCG aan bij te mogen dragen. Het UMCG en de RUG zijn twee fantastische organisaties met excellent onderzoek, onderwijs en grote maatschappelijk impact. Ik wil me inzetten voor een veilige, inclusieve omgeving met topfaciliteiten waarin studenten en onderzoekers zich kunnen ontwikkelen en, individueel en in teams, excelleren.   Daarnaast treed ik graag op als verbinder, door partijen bij elkaar te brengen om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien ten behoeve van een duurzame toekomst van gezondheid.’

De Raad van Toezicht van het UMCG en het College van Bestuur van de RUG zijn verheugd met de aanstelling van Niessen. Andrée van Es, voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMCG: ‘Met name zijn kwaliteiten om fundamenteel onderzoek te vertalen naar toepassingen in de kliniek en zijn kennis van gebruik van big data en kunstmatige intelligentie zijn van grote waarde voor de rol die het UMCG heeft in de toekomst van de gezondheidszorg. Met zijn visie, kennis en persoonlijkheid is Niessen een uitstekende aanvulling op de andere leden van onze raad van bestuur. Ook brengt hij een groot netwerk met zich mee.’