De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan twee onderzoekers van het UMCG een Vici-subsidie van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Marcel Van Vugt en Gerard Koppelman, kunnen hiermee gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun onderzoek verder uitbouwen.

Celdeling in kankercellen

Marcel van Vugt onderzoekt in zijn studie ‘Een onvoltooid meesterwerk: incomplete DNA verdubbeling als een achilleshiel in kankercellen’ welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de reparatie van het DNA van kankercellen tijdens de celdeling. “Gezonde cellen delen gestructureerd terwijl we bij kankercellen zien dat deze ongeremd delen. Ze maken veel fouten in de verdubbeling van DNA en ze beginnen vaak aan celdeling terwijl hun DNA nog niet volledig verdubbeld is. Om te overleven zijn kankercellen afhankelijk van mechanismen die dit tijdens mitose repareren.” Dit onderzoek zal de onderliggende mechanismen in kaart brengen en bestuderen of deze mechanismen als aangrijpingspunt kunnen dienen voor nieuwe behandeling van agressieve tumorsoorten, zoals borstkanker en eierstokkanker. Van Vugt over de toekenning van de Vici: “Het is een mooie kans om dit onderzoek op een hoger niveau uit te voeren. Het onderzoek zal plaatsvinden op het Multidisciplinair Oncologisch Lab en we zullen samenwerken met verschillende afdelingen van het UMCG en andere instituten. Het uiteindelijke doel is om beter behandeling van kanker mogelijk te maken.”


Vroege diagnose bij jonge kinderen met astma

Gerard Koppelman is in zijn studie ‘Vroege diagnose en gerichte behandeling van het ontstaan van astma bij kinderen’ op zoek naar een methode om astma bij jonge kinderen in een vroeg stadium vast te stellen. Het is nu niet mogelijk om astma in de eerste levensjaren te diagnosticeren of gericht te behandelen. Daar wil Koppelman verandering in brengen. “We willen bij jonge kinderen (1-3 jaar oud) onderzoeken welke factoren een indicatie zijn voor het ontstaan van astma. In deze studie onderzoekt Koppelman of het mogelijk is om astma vroeg vast te stellen met een DNA-test van neuscellen. In een nieuwe behandeling van astma richt hij zich op luchtwegcellen die betrokken zijn bij het ontstaan van astma. “Als we astma op jonge leeftijd kunnen vaststellen en behandelen, hopen we de ontwikkeling van de chronische luchtwegontsteking  die op latere leeftijd ontstaat, voor te zijn. Met als ultieme doel om astma te kunnen genezen in de toekomst.”
 

De Vici-subsidie

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.