Het UMCG is gestart met een actieonderzoek om de zorg voor mensen met longkanker te verbeteren. Dit doen we samen met onder andere longoncologen, verpleegkundigen, huisartsen, apothekers én patiënten. Omdat het een actieonderzoek is, worden de resultaten direct ingezet in de zorg.
J. van Boven

Stap voor stap

Het UMCG is al langer bezig met het verbeteren van de longkankerzorg. ‘We hebben recent het hele zorgpad in kaart gebracht en bekeken wat de knelpunten zijn’, vertelt hoofdonderzoeker Job van Boven. ‘Nu gaan we die stap voor stap aanpakken. Zo willen we dat patiënten beter kunnen meebeslissen over hun behandeling. Het mooie van dit project is dat we het samen met de hele keten gaan doen, dus ook met patiënten.’

Samen beslissen

Patiënten hebben aangegeven dat ze meer betrokken willen worden bij de keuzes voor hun behandeling. ‘Samen beslissen betekent dat de patiënt in gesprek met een arts, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige alle opties bespreekt en dat je sámen de keuze maakt’, zegt Van Boven. ‘In dat gesprek bespreek je wat de voor- en nadelen van elke behandeling zijn en kan de patiënt aangeven wat hij of zij belangrijk vindt. Zo kan een patiënt beter beslissingen nemen en meer de regie houden.’

Medicijngebruik verbeteren

Ook wil het UMCG met het project patiënten helpen hun medicijngebruik te verbeteren. Van Boven: ‘De behandeling voor mensen met longkanker verbetert snel. Zo zijn er steeds meer patiënten die een behandeling met orale oncolytica kunnen krijgen. Dit zijn medicijnen die ze thuis moeten innemen. Het risico hiervan is dat ze de medicijnen verkeerd kunnen gebruiken waardoor de behandeling minder goed werkt. Of dat ze last hebben van bijwerkingen en dat niet melden.’

Betere communicatie en samenwerking

Om longkanker goed te behandelen, moeten de patiënt en de verschillende zorgverleners van binnen en buiten het UMCG goed met elkaar samenwerken. Daarom wordt er ook gekeken hoe de communicatie en samenwerking tussen de specialisten, verpleegkundigen, huisarts, apotheek en naasten kan worden verbeterd.

Over het onderzoek

Voor het project Multidisciplinaire topzorg voor patiënten met longkanker: samen sterker! heeft het UMCG 150.000 euro gekregen van ZonMW. Aan dit project werken de afdelingen Klinische Farmacie, Longoncologie en Toegepast GezondheidsOnderzoek van het UMCG mee, en een socioloog, een IT-specialist, huisartsen, apothekers in de eerste lijn, en patiëntorganisatie Longkanker Nederland.

Het project wordt gecoördineerd door Annemieke Visser van de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek van het UMCG. Omdat het een Actieonderzoek is, worden de resultaten direct ingezet om de zorg voor mensen met longkanker in het UMCG en later ook in andere oncologische centra te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op: UMCG ontvangt ZonMW subsidie voor verbeteren multidisciplinair zorgpad longkanker: samen sterker!