Mensen uit de provincie Groningen die voor het eerst een psychose krijgen kunnen voor zorg terecht in het UMCG. Het is voor patiënten uit de regio en hun familieleden soms niet haalbaar om naar het UMCG te komen. Daardoor krijgen die patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Daarom starten het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG en Lentis nu met een nieuwe samenwerking.

Vooral jongvolwassenen, mensen tussen de 14 en 30 jaar, krijgen voor het eerst een psychose. In de regio Groningen gaat dit om zo’n 40 tot 50 patiënten per jaar.

Specialistische UMCG-teams behandelen patiënten bij Lentis 

Om de zorg dichter bij de patiënten te brengen, werken twee specialistische behandelteams van het UMCG op locatie bij Lentis in Delfzijl en Winschoten. De teams werken op beide locaties één dagdeel per week. Zo kunnen UMCG-specialisten patiënten in hun eigen regio behandelen en hoeven patiënten dus niet naar het UMCG te komen. Ook leggen de UMCG-teams huisbezoeken af in de regio en zijn ze beschikbaar voor second opinions bij ingewikkelde diagnostiek of moeilijk te behandelen psychose.

Psychiater en hoofd behandelzaken psychose Wim Veling van het UMCG vertelt: ‘Iemand met een psychose heeft vaker acute en intensieve medische hulp nodig. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld in Delfzijl woont en je als behandelaar in de stad Groningen werkt, is het niet haalbaar om meerdere huisbezoeken op een dag te doen. Waar je ook woont in de regio, je moet goede medische zorg krijgen. Met deze samenwerking kunnen we dit mogelijk maken.’

Elk team bestaat uit een psychiater, arts-assistent of verpleegkundig specialist, één of twee sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en een ambulant verpleegkundige. 

Psychose angstaanjagend en ingrijpend

Iemand met een psychose ziet of hoort soms dingen die er niet zijn en heeft bepaalde ideeën die niet kloppen. Soms ziet iemand beelden, hoort stemmen die er voor anderen niet zijn of denkt dat hij of zij achtervolgd wordt. Een psychose kan erg angstaanjagend en ingrijpend zijn, ook voor de partner, familie of vrienden.

Van elkaar leren in de regio

Marloes Vermanen, verpleegkundig specialist van Lentis in Delfzijl over de samenwerking: ‘Met veel enthousiasme zijn we deze verdere samenwerking met het UCP aangegaan vanuit het FACT-team, omdat het een mooie aanvulling geeft op onze bestaande psychosezorg in de regio. Wij kennen de sociale kaart goed. Deze samenwerking biedt kansen om elkaar te versterken, contacten verlopen laagdrempeliger en wederzijds kunnen we kennis en ervaringen delen’

Door elkaar te ontmoeten op locaties en tijdens overleggen kunnen zorgprofessionals van het UMCG en Lentis van elkaar leren. Ook wordt er maandelijks een kennisuitwisseling-lunch georganiseerd.