Slechts de helft van de mensen die medicijnen voorgeschreven krijgt, neemt deze medicatie op de juiste wijze, op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid. Dit noemen we therapietrouw. Het is niet altijd makkelijk om medicijnen goed in te nemen, maar wel erg belangrijk, weet onderzoeker Job van Boven. Hij onderzoekt daarom digitale hulpmiddelen om patiënten te helpen om hun medicijnen goed te gebruiken.

Van Boven is oprichter van het Expertise Centrum voor Therapietrouw in het UMCG. ‘Als een medicijn niet goed wordt gebruikt werkt het bijvoorbeeld niet of minder goed. Of de arts denkt dat het medicijn niet aanslaat en schrijft mogelijk onnodig een nieuw medicijn voor, wat kan leiden tot bijwerkingen. Ook worden medicijnen op deze manier soms verspild, wat leidt tot onnodige hoge kosten.’ 

Geneesmiddelen goed gebruiken is soms moeilijk 

Het is voor patiënten soms best lastig is om medicijnen goed te gebruiken. ‘Je kunt het vergeten, dat is heel menselijk', vertelt van Boven. ‘Of je hoort van de arts dat je het op een bepaalde manier moet innemen en dan zegt de ziekenhuisapotheker weer wat anders. Of je moet heel veel verschillende middelen innemen op één dag. Dat is kan allemaal verwarrend zijn. Ook zijn sommige geneesmiddelen moeilijk te gebruiken, zoals een injectie of een inhalator bij astma.’ 

Digitale hulpmiddelen 

Van Boven onderzoekt hij samen met collega Daan Touw, hoofd laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie, of digitale hulpmiddelen patiënten kunnen helpen, zoals een digitaal pillenpotje dat een seintje geeft op je mobiele telefoon als je het potje hebt geopend. ‘Maar of een medicijn ook daadwerkelijk is ingenomen weet je dan niet', vertelt Touw. ‘Om dat te bevestigen maken we in het onderzoek gebruik van bioanalytische technieken, zoals bijvoorbeeld een haaranalyse. In het haar is namelijk terug te zien of een geneesmiddel in het lichaam is opgenomen.'

Samen beslissen

Van Boven ziet ook een belangrijke rol voor de zorgverlener.  ‘We moeten patiënten niet het gevoel geven dat hen iets wordt opgelegd als een medicijn wordt voorgeschreven. Je moet dat als zorgverlener in samenspraak doen en hen alle opties geven.’ 

Benieuwd naar de podcast? Luister hem hieronder!