Samen met je tandarts of mondhygiënist beslissen welke behandeling voor jou de beste is. Dat is het doel van het project ‘Samen beslissen voor een betere mondgezondheid’. Onderzoekers van het UMCG krijgen 200.000 euro subsidie van Zorginstituut Nederland om tandartsen en mondhygiënisten (in opleiding) te leren hoe ze het beste met patiënten in gesprek kunnen gaan. Voor patiënten wordt een toegankelijke folder en video gemaakt.
UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Wat zijn de behandelopties? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat past het beste bij mij en mijn leven? Als je bij de tandarts of mondhygiënist komt, valt het lang niet altijd mee om te overzien wat je mogelijkheden zijn en wat het beste voor je is. Voor mensen die laaggeletterd zijn of lage gezondheidsvaardigheden hebben is dat vaak extra moeilijk. 

Betere kennis, meer zelfvertrouwen

In Nederland heeft 25% van de mensen beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben problemen met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen over hun gezondheid. Hierdoor hebben ze vaker gaatjes en ontstoken tandvlees en ook hebben ze vaker een kunstgebit. Door samen met patiënten te beslissen, kan worden gekozen voor de best passende behandeling en krijgen patiënten betere kennis, meer zelfvertrouwen en meer vaardigheden om hun gebit te verzorgen en hun mond gezond te houden.

Training voor Groninger tandartsen

In dit project worden (aankomende) mondzorgprofessionals en docenten van de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde getraind in het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden, begrijpelijk communiceren en het toepassen van ‘samen beslissen’ in gesprekken. Dit gebeurt in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG, in vijf tandartspraktijken in en om Groningen en in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis. GGD-Groningen helpt de projectresultaten te verspreiden. Er wordt daarbij samengewerkt met ervaringsdeskundigen die zelf laaggeletterd zijn (Taalambassadeurs Alfacollege).

Subsidie Zorginstituut Nederland

‘Samen beslissen voor een betere mondgezondheid’ is een project van het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. In dit project staat het leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen met beperkte gezondheidsvaardigheden centraal. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS.